Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri
Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Duygusal ve sosyal gelişime etkileri
• Çocukların sosyal ve kültürel değerler gelişimini destekler.
• Çocukların duygu ve düşüncelerini bir topluluk önünde rahatça ifade edebilme olanağı sağlar.
• Çevresiyle sözlü ya da sözsüz iletişim kurma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur.
• Toplumsal rolleri anlama, alışkanlık kazanma, olumlu alışkanlıkları pekiştirme, korkularını yenme, korku-kaygı-kıskançlık gibi duygularını ifade etmelerine olanak sağlar.
• Animasyon, çocukların iç dünyalarını dışa vurmada bir araç görevi üstlenir.
• Kendi kültürel değerlerinin ve farklı kültürel değerlerin farkına varırlar.
• Çocuk hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanıma fırsatı bulur.
• Gerçek yaşamda dile getiremediği ya da fırsat bulamadığı olay ya da olguları canlandırmalar yoluyla deneme ve yaşama olanağı bulur.
• Kendine güven, kendini değerlendirme, kendinin ve çevresindeki bireylerin yetenek ve becerilerinin farkına varma gibi kültürel benlik için gerekli olan becerilerinin gelişmesini destekler.

Fiziksel gelişime etkileri
• Çocukların beyin gelişiminde uyarıcı bir pencere açmaktadır.
• Beyindeki snaptik devrelerin gelişimini destekler.
• Çocuklara; karşılıklı sevgi, saygı, paylaşma ve kabullenmenin olduğu bir ortam yaratarak onların öğrenme ortamlarını zenginleştirir.
• Animasyon etkinliklerinde yer alan resim, yüz boyama, kostüm tasarım gibi görsel uyarıcılarla çocukların görsel ayırt etme becerilerini destekler.
• Uzaysal hafızayı harekete geçirir.

Psiko-motor gelişimine etkiler
• Çocuğun vücudunu tanımasına ve vücut organlarını koordineli olarak amacına uygun kullanmasına olanak sağlar.
• Animasyonda ritmik hareketler, taklitler, dans, spor etkinlikleri, kukla oyunları gibi etkinlikler motor becerilerinin gelişimini destekler.
• Çocukların isteklerini, duygu ve düşüncelerini bedeni ile ifade etmelerini sağlar.
• Çocukların vücudunu yorumlaması, bedenin ritmik kullanımını sağlamasında yardımcı olur.
• Çocukların bedensel yeteneğini yerinde ve zamanında kullanma alışkanlığı kazandırmaktadır.

Dil gelişimine etkileri
• Çocukların duygu ve düşüncelerini ve ifade becerilerini destekler.
• Düşünme, konuşma, dinleme ve anlatma gibi dilsel becerilerini destekler.
• Canlandırmalar sırasında çocuklar sözel iletişimi başlatarak çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar.
• Doğal, içinden geldiği gibi hayal gücünü kullanarak cümleler oluşturur ve konuşur.
• Çocuklar seslerinin tonunu, yüksekliğini, alçaklığını ve hızını ayarlayabilirler. Örneğin, bir devi canlandırırken kalın ses tonunu, bir prensesi canlandırırken ince ses tonunu kullanabilirler.
• Kelime hazineleri genişler.

Bilişsel gelişime etkileri
• Hayal gücünü geliştirir.
• Yaratıcılık gücünü artırır.
• Çocukların merak duygularını harekete geçirir.
• Sorular sormaya ve sorularına cevap aramak için araştırma, inceleme ve gözlem yapmaya yönlendirecektir.
• Yeni kavramlar öğrenmesini sağlar.
• Bilişsel süreçlerin desteklenmesine yardımcı olur.
• Problem çözme becerilerini destekler.
• Mantıksal çıkarım yapma ve genelleme yapma becerisini destekler.

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yıllık Plan
Nedir?
Mesleki Eğitim Merkezi 2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planı

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Türkçe dersi yerine 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait yıllık plan yazımız ekinde yer almaktadır. 9 üniteden oluşan ders kitabı “MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” yönergesinde yazılan şekilde 9. ve 10. sınıf olmak üzere ikiye ayrılmıştır. …

Örümcek el kuklası
Nedir?
Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Yönelik Animasyon Gösterilerinde Kullanılan Araç Gereçler

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Yönelik Animasyon Gösterilerinde Kullanılan Araç Gereçler Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik animasyonlarda canlı renkler içeren kostümler, maskeler, kuklalar, yüz boyama ve kullanılmış süs eşyalarından oluşan aksesuarlar kullanılabilir. Bu tür araç gereçler gösterileri çekici hale getirecektir. Ancak bu malzemelerde abartıdan kaçınılmalıdır. Ayrıca klasik müzikler, film müzikleri, çeşitli …

Okul Öncesi Eğitimde Animasyon Etkinliklerinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Nedir?
Okul Öncesi Eğitimde Animasyon Etkinliklerinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Okul Öncesi Eğitimde Animasyon Etkinliklerinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Okul öncesi eğitimde kullanılacak animasyon etkinliklerinde, basitten zora doğru ilkesine göre yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemi temel alınmalıdır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemi; çocuk merkezli bir yöntem olduğundan animasyon etkinliklerinde çocuk ön planda tutulur. Animasyonlarda farklı rollere yer verilip hayali oyunlar …

Pin It on Pinterest