Form Kontrol Yapılarını Kullanma

Form Kontrol Yapılarını Kullanma HTML formlarının etkin bir şekilde kullanılması kontrol yapıları ile mümkündür. Kontrol yapıları sayesinde amaca uygun formlar oluşturulabilir ve internet kullanıcılarının kullanımına sunulabilir. Kontrol yapıları sahip oldukları çeşitlilikle kullanıcıların kolay ve anlaşılabilir bir şekilde formları kullanmalarını sağlamaktadır. Formlarda kullanılan kontrol yapıları oluşturulurken her kontrolün sahip olduğu “name” …

Örnek form
Örnek form

Form Kontrol Yapılarını Kullanma
HTML formlarının etkin bir şekilde kullanılması kontrol yapıları ile mümkündür. Kontrol yapıları sayesinde amaca uygun formlar oluşturulabilir ve internet kullanıcılarının kullanımına sunulabilir. Kontrol yapıları sahip oldukları çeşitlilikle kullanıcıların kolay ve anlaşılabilir bir şekilde formları kullanmalarını sağlamaktadır.

Formlarda kullanılan kontrol yapıları oluşturulurken her kontrolün sahip olduğu “name” özelliği vardır. Name özelliği formlardan gelen bilgi elde edilirken kullanılmaktadır. Form kontrol yapıları aşağıda kullanımları ile listelenmiştir.

<input> Kullanımı
Genel amaçlı bir form etiketidir. Sonlandırıcı etiketi yoktur. Girdi türü type öğesinde belirtilerek farklı girdilerin alınmasını sağlar.

type = “eleman türü”
Eleman türü belirtilir. text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image, button değerlerinden biri kullanılır. Etiketin bu değerlerle nasıl kullanıldığı aşağıda örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

name = “isim”
Girilen verinin hangi değişken ismi altında değerlendirileceğini belirtmek için kullanılır. Mutlaka belirtilmelidir.

value = “değer”
“radio” ve “checkbox” dışında bu parametrenin kullanımı isteğe bağlıdır. Belirtilecek “değer”, eleman türüne göre değişir. Etiketin varsayılan değeri olarak kullanılır.

size = “değer”
“text” ve “password” elemanlarında karakter sayısını, diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için kullanılır.

maxlength = “değer”
“text” ve “password” elemanlarında girilebilecek en çok karakter sayısını belirtmek için kullanılır. Ön tanımlı değeri sınırsızdır.

checked = “değer”
Sadece “radio” ve “checkbox” elemanlarında seçili eleman “olarak belirtmek için kullanılır. Diğerlerinde yok sayılır.

src = “dosya ismi”
“image” elemanında resim dosyasını belirtmek için kullanılır.

alt = “metin”
Fare eleman üzerindeyken balon içinde görünecek açıklama metni için kullanılır.

align = “left|center|right”
Elemanın form üzerinde nasıl konumlanacağını belirtmek için kullanılır.

readonly
Veri girme amacıyla kullanılmayacak elemanlar içindir.

disabled
Veri girişi engellenecek elemanlar içindir.

<textarea> Kullanımı
Formumuza uzun metinler yazmak için kullanılmaktadır. Örneğin adres bilgisi ya da yorum girişi için kullanılabilecek bir form elemanıdır.

<textarea rows=”5″ cols=”20″ name=”adres”></textarea> şeklinde kullanılır.
<textarea> ile kullanılan;

rows, satır sayısını belirtir
cols sütun sayısını belirtir.

<select> ve <option> Kullanımı
Formlarımızda seçim kutuları oluşturmak için kullanılan yapılardır. Örneğin bir şehir seçimi için kullanılabilir.<select> ve <option> kullanılırken “name” özelliğinin <select> etiketi içerisinde “value” özelliğinin ise <option> içerisinde kullanılması gerekmektedir.

<select name=”sehir”>
<option value=”Ankara”>Ankara</option>
<option value=”İstanbul”>İstanbul </option>
<option value=”Samsun”>Samsun</option>
</select>

Etiketler: , , , ,
Yazar: Gorgoda
Yayınlanma tarihi: 23 Aralık 2017
Kategorisi: Nedir?
Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Acil durum
Nedir?
Acil Durum

Acil Durum, 18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan tanıma göre acil durum, toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade etmektedir. Afet …

Şark Çıbanı Makyajı Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar
Nedir?
Şark Çıbanı Makyajı Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

Şark Çıbanı Makyajı Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar Şark çıbanı makyajı uygularken deride ne gibi değişiklikler meydana geldiğini bilmek size uygulayacağınız makyajın gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Sark çıbanlı deride meydana gelen değişiklikler; Başlangıçta yerde birkaç milimetre çapında pembe bir leke, Gün geçtikçe daha da belirgin hâle gelen leke, 5. günde sertleşme ve …

Şark Çıbanı
Nedir?
Şark Çıbanı

Şark Çıbanı Yıl çıbanı, Halep çıbanı, Bağdat çıbanı, Diyarbakır çıbanı, Antep çıbanı gibi adlarla da anılan ve dünyada belirli iklim bölgelerinde görülen bir hastalıktır. Akdeniz ve Ortadoğu’da sık olan Şark çıbanına yurdumuzda da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça çok rastlanmasına rağmen Orta Anadolu’da nadiren bulunmaktadır. Hastalığı oluşturan “leishmania tropica” …

Pin It on Pinterest