Gorgoda Nedir? Kimdir?

TEKNE VE KISIMLARI

Tekneler çok farklı tiplerde ve şekillerde imal edilmiş olabilir, ancak teknelerin farklı kısım ve bölümlerine ait isimler denizcilik dilinde ortaktır. Her tekne kullanıcısının aşağıdaki tanımları bilmesi gerekmektedir. Tanımlar Küpeşte: Vardevela, puntellerinin, parampetlerin en üstlerine tekne boyu istikametinde yerleştirilen ağaç veya profildir. Kemere: Güvertenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren enine (omurgaya dik) konan tekne kısımlarıdır. Posta: Üzerlerine kaplama tahtalarının […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ

Mesleki etik kavramını, bütün mesleki uğraşların iyi ve doğruya yönlendirilmesi konusunda ilkeler koyan, meslek üyelerinin kişisel arzularını sınırlayan, belli bir çizginin dışına çıkmalarını önlemeye çalışan, mesleki idealleri geliştiren ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan bir ilkeler dizgesi olarak tanımlamıştık. Dünyada tüm meslekler için üyelerinin davranışlarını çerçeve içine alan etik ilkeler oluşturularak, meslek üyelerinin bilgisizlikten ya da […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Ortak Hata ve Sorunlar

1- Güçlü bir liderliğin yokluğu ve tepe yönetiminin bağlılığı: Tepe yönetimi Toplam Kalite Yönetimine inanmıyor ve bağlılık göstermiyorsa kurumda uygulamayı kolaylaştıran vizyoncu liderlik yoktur. Toplam Kalite Yönetiminin gerektirdiği mentorluğu ve model olmayı ancak vizyoncu bir lider başarabilir. İşte ancak güçlü bir liderlik kurumu eğitimde kaliteyi sağlayan ve sürekli onu sağlamaya doğru çalışan bir kültür içine […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Türkiye’de Eğitim ve Okul Yönetiminin Gelişimi

Türkiye’de 1924’den sonra John Dewey, Türk eğitim sistemi ile ilgili hazırladığı raporda, okul müdürleri yetiştirecek ders ve programların açılmasına ilişkin bazı önerilerde bulunmuş ise de o günden bugüne “meslekte esas olan öğretmenliktir” yargısı benimsendiğinden eğitim ve okul yöneticisi yetiştirme konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca geçmişte ciddi bir girişimde bulunulmamıştır. Eğitim ve okul yöneticileri, başarılı öğretmenler arasından […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları

Bilgi sisteminin, lojistik faaliyetler konseptine uygun hâle getirilebilmesi için “Lojistik Veritabanı Bileşenlerinin” oluşturulması gerekmektedir. Bu bileşenler: İşletme kayıtları: Sermaye maliyeti, lojistik faaliyetlerin maliyeti ve standart maliyetler. Yönetim: Rekabetçi hareket, satış tahminleri, gelecek trendleri, ürün teklifleri ve yeni pazarlar. Sektör/dış veriler: Pazar payı, demografik trendler, mevcut ürün ve ekonomik trendler. Operasyonel veri: Taşıma ücreti, ulaşım günlüğü, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Eğitimde Sürekli Gelişme

Japonların KAIZEN olarak adlandırdıkları sürekli gelişme ile kuruluşlarda yer alanların seyirci değil oyuncu, sıradan değil farklı, kabullenmeyi değil değiştirmeyi isteyen bireyler olması teşvik edilmelidir. Sürekli iyileştirmenin önemli süreçlerinden biri de P-U-K-O (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) çevrimi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle P-U-K-O çevrimi bir yönetici ile astının organizasyonun üst yönetiminin tespit ettiği hedef ve önceliklerin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Trake Solunumu

Böceklerde trake solunumu görülür. Trakeler böceklerde gaz alışverişinin yapıldığı ince borulardır. Böceklerin her bölmesinde trakenin dış çevreye açıklığını sağlayan stigma adı verilen bir boru sistemi ile bağlantılıdır. Trake boruları trakeol adı verilen içi sıvı ile dolu borucuklarla sonlanır. Bu sıvı doku hücreleri ile borucuklar arasındaki oksijen ve karbondioksitin difüzyonunu kolaylaştırır. Böceklerde kılcal kan damarı yoktur. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


E-Tedarik

Üretim süreci için ihtiyacı duyulan mal ve hizmetlerin satın alınması kısaca “tedarik süreci” olarak adlandırılır. Herhangi bir firma için en önemli karar anlarından olan bu tür satın alma süreçleri konusunda firmaları zorlayan bazı unsurlar vardır. Bunları kısaca, “Aracıların varlığı, zaman kaybı, tam zamanında sipariş verebilme ve satın alma ile ilgili personel bulundurma zorunluluğu” olarak özetleyebiliriz. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Penetrant Sıvısıyla Test

Penetrant Metodu, malzeme veya kaynak yüzeyindeki hataların çeşitli kimyasal maddelerin doğru uygulanması yoluyla görünür hale getirildiği, oldukça pratik ve kullanışlı bir tahribatsız muayene yöntemidir. Malzeme yüzeyinde gözle görülemeyen çatlak ve benzeri hataları tespit etmek için uygulanan yöntemdir. Yüzey kimyasal bir madde ile temizlendikten sonra kırmızı renkteki Penetrant sıvısı yüzeye tatbik edilir (püskürtme, sürme, daldırma). Bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Lojistikte Tedarik

Tedarikçi Seçim Karar SüreciTedarikçi seçim kararını verirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalar şunlardır: Bir çok ürünün esasını satın alınan materyaller (hammadde ve malzemeler) oluşturur. Tedarikçilerden kaliteli materyaller alınması önemlidir. Tedarikçi seçimi kritiktir. İşletmeler, çoğu kez tedarikçilerine büyük miktarda yatırım yapar. Rekabetçi indirimlerden yararlanmaya çalışmak yerine, akılcı tedarikçi seçimi tercih edilmelidir. Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirme […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Sonraki sayfa »

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2023