Acil Durum Yönetimi

ACİL DURUM YÖNETİMİ

ACİL DURUM YÖNETİMİ: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, İSG faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır

ACİL DURUM YÖNETİMİ: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, İSG faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır. İşyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin altında olmazsa olmazlardan biri de acil durum başlığıdır. Acil durum yönetimi, dört aşamadan oluşan ve birbirini takip eden bir süreci içerir:

Önleme: Acil durumları önlemek veya etkilerini azaltmak için, düzenleyici fiziksel
veya operasyonel tedbirlerin alınması,
Hazırlık: Düzenlemeler ve tüm gerekli kaynakların acil durumları önlemek için
seferber edilmesi,
Müdahale: Acil durum meydana geldikten hemen sonra etkilerinin en aza indirilmesi,
Yenilenme: Tesislerin mümkün olduğunca kısa sürede yenilenmesi ve maruz kalan
topluluğun bu durumu çabuk atlatması için düzenlemeler yapılması.

Bu alanda önemli bir kaynak olan ve uluslararası kabul gören iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı OHSAS 18001’in TSE tarafından uyumlaştırılan hali TS 18001’de işyerlerinin acil durumlar hakkında yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

 • Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmeli, bu
  durumlarda yapılacakları belirlemeli ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel
  hastalık ve yaralanmaları önlemek veya azaltmak için plan ve prosedürler oluşturmalı
  ve bunları sürdürmelidir.
 • Kuruluş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri gözden geçirmelidir.
 • Kuruluş, pratik olan yerlerde bu gibi prosedürleri periyodik olarak da denemelidir.

Acil durumlarla mücadele konusu; sistematik bir çalışma gerektirmesi, işyeri içerisindeki organizasyonda görevlendirmeler yapılması ve planlamalar çerçevesinde bir çalışma süreci içermesi nedeniyle “acil durum yönetimi” kavramından söz etmek mümkündür. İşyerlerinin acil durum yönetiminde dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

 • Acil durumlarla ilgili yapılacak çalışmalar için bir amaç belirlenmesi,
 • Acil durum planı hazırlanması ve diğer çalışmalardaki girdilerin tespiti,
 • Saha ziyaretlerinin planlanması ve uygulanması,
 • Eksiklikleri içeren raporların hazırlanarak işverene sunulması,
 • Acil durum ekipmanlarının temini için ilgili birimlerle ortak çalışma yapılması,
 • Acil durum planı hazırlık aşamaları izlenerek işyeri için bir acil durum planı hazırlanması,
 • Acil durum ekiplerinin eğitimleri için gerekli planlamaların yapılması,
 • Tatbikatların planlanması, senaryolar oluşturulması ve uygulanması,
 • Çalışmaların takibi ve kontrolü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir