Ağaç Tornalama

Ahşap tornalamaAğaç tornalama; parçalara silindirik, dairesel, diğer yuvarlak ve yuvarlak olmayan şekillerin verilmesi işlenmiştir. Tornalanma işi, elektrik gücü ile hareket eden bir mili bulunan tornada yapılır. Bu mile takılabilen iş parçasına rotatif hareket verilir.

İş parçasının dönüş alanına yaklaştırılan keskin bir alet; bu parçanın yüksek noktalarına dokundurulunca, bu noktalarda daire parçaları meydana getirir. Aletin parça içine doğru biraz daha girmesi ; bu daire yaylarının boylarını uzatır, sonunda da tam bir daire meydana gelir.

Bu işlemin, dönmekte olan parça boyunun belirli bir uzunluğunda tekrara edilmesi ; bu ölçüde bir silindirin meydana gelmesini sağlayacaktır. Torna kalemi ile iş parçası ekseni arasındaki uzaklık, kalemin şekli ve parçanın işlenmesi anındaki açısı, işin profilini tayin eden hususlardır.

Eksantrik torna işlerinin ve çok sayıdaki kopya işlerinin yapılmasında, özel sanayi tipi tornalar kullanılır. Torna kalemi, dönen iş parçası çevresinin her noktasından alıyorsa ; tek merkezli düzgün bir daire meydana gelir. Torna kalemi , dönmekte olan parçadan arada bir alıyorsa; kaçık merkezli (eksantrik) bir iş meydana gelir. Bu şekildeki tornalama ; ya iş parçasının dönüş eksenini değiştirmekle, ya da mekanik olarak çalışan bıçağın hareketini işe göre düzenlemekle kontrol edilir ve değiştirilebilir.

Tornalama da devir adedi önem seçiminde öncelik taşıyan noktalardan biri, parçanın salgı durumdadır. Parça tam ekseninde bağlandıktan sonra ; devir, işin çapına ve ağacın sert ya da yumuşak oluşuna göre ayarlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir