Ağustos böceği

Ağustos böceği

Ağustos böceği

Ağustos böcekleri ılıman iklimlerin yaşandığı bölgelerde bulunurlar. Çekirgelere benzerlikleri ile dikkat çekerler ama tür olarak bir bağlantıları yoktur. Bu böceklerin erkekleri karın zarlarını titreştirerek çekirgeler gibi vızıltılı bir sesle öterler. Bu böcekler genellikle zar gibi saydam olan iki çift kanatlarıyla daha çok gece kelebeklerine benzeyen oldukça iri böceklerdir. Gaga biçimini almış güçlü ağızlarıyla meyve ve orman ağaçlarının öz sularını emerek beslenirler. Erkek ağustos böceklerinin yüzlercesi bir araya toplanıp öttüğünde, sürekli vızıldayan bu tiz sesler korosunun gürültüsü dayanılmaz boyuta ulaşır. Erkeklerin bu ötüşü büyük olasılıkla, kendileri gibi vızıldamayan dişileri çiftleşmeye çağıran aşk şarkılarıdır.

Ağustos böcekleri hemen hemen aynı şekilde üreme yaparlar. Dişi ağustos böcekleri ince dallarda yarıklar açarak yumurtalarını bu yarıkların içerisine bırakırlar. Yumurtalar çatladığında içinden yavrular çıkar. Kanatsız olan bu yavrular yumurtadan çıktıklarında uçamadıkları için yere düşerler. Yere düşen bu yavrular toprağa girerek ağacın köklerine yapışırlar ve ağacın öz suyunu emerek yaşamaya çalışırlar. Daha sonra gelişerek ağacın üzerine çıkarlar. Üzerindeki deriyi attıktan sonra yetişkin bir ağustos böceğine dönüşürler. Toprağın altında yıllarca süren gelişim evresinden sonra ağacın yüzeyine çıkarak uçmaya başlayan ağustos böcekleri bu halleriyle ancak birkaç hafta yaşarlar. Bu süre içerisinde çiftleşerek bu dönüşüm devam ettirirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir