Ali Kuşçu

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu

Büyük astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, Timur İmparatorluğu’nun başkenti Semerkant’ta doğdu. Sarayın doğancısı olan babası avda kullanılacak yırtıcı kuşları eğitir, bu yüzden bütün aile “Kuşçu” lakabıyla tanınırdı. O çağda Semerkant büyük bir bilim merkezi, Timur Hükümdarı Uluğ Bey de ünlü bir astronomi bilginiydi. Ali Kuşçu Uluğ Bey’in önce öğrencisi, sonra yakın dostu ve çalışma arkadaşı oldu. Uluğ Bey’in öldürülmesinden sonra artık Semerkant’ta kalmak istemeyen Ali Kuşçu uzun bir yolculuğa çıktı. Tebriz’de bulunduğu sıralar kendisine büyük bir saygı ve ilgi gösteren Akkoyunlu Hükümdarının isteği üzerine bu kente yerleşti. Akkoyunlu hükümdarı bilime okadar değer veriyordu ki, Osmanlı sarayına barış elçisi olarak Ali Kuşçu’yu gönderdi. Fatih Sultan Mehmed de bu ünlü bilgini İstanbul’da görkemli bir törenle karşılayarak çalışmalarını kendi yanında sürdürmesini istedi. Onun zamanında astronomi öğretiminde yeni bir çığır açıldı ve değerli bilginler yetişti. Ali Kuşçu yalnızca titiz gözlemleriyle değil kuramsal matematik bilgisiyle de çağının astronomi bilginleri arasında özel bir yer edinmiştir. 1457’de yazdığı bir astronomi kitabında Ay ve Güneş tutulmalarını incelerken tutulum düzleminin eğikliğini hemen hemen bugünkü değerine eşit olarak hesaplamıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir