Gorgoda Nedir? Kimdir?

Amazonlar

Eski Yunanlılar, bütün savaşçıları kadın olan uzak diyarlardaki bir ülkeye ilişkin öyküler anlatır, bu ülkedeki kadınlara da Amazon derlerdi. Bunlardan ilk söz eden kaynak Homeros’tur. Erkek gibi Amazonların savaşlarını anlatır. […]

Eski Yunanlılar, bütün savaşçıları kadın olan uzak diyarlardaki bir ülkeye ilişkin öyküler anlatır, bu ülkedeki kadınlara da Amazon derlerdi. Bunlardan ilk söz eden kaynak Homeros’tur. Erkek gibi Amazonların savaşlarını anlatır. Ayrıca birçok başka kaynakta da Amazonların izlerini bulmak olasıdır.

Söylenceye göre Amazonlar savaş tanrısı Ares ile aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’in kızlarıydılar. Çok sert ve güçlü kadınlardı. Ülkelerini yönetir, gerektiğinde savaşırlardı. At üstünde kendilerini kalkanlarla koruyarak ok ve baltalarla dövüşürlerdi. Erkekleri yanlarına köle ya da uşak olarak alır, onlardan çocuk sahibi olurlardı. Doğan erkek çocuklarını öldürür ya da sakat eder, kızları ise aralarına alarak savaş için eğitirlerdi.

Amazonları bir kraliçe yönetirdi. Anadolu’da, başta Efes olmak üzere birçok kenti Amazon kraliçelerinin kurduğu söylenir. Amazonların Efes kıyısında Artemis adına diktikleri heykelin çevresinde savaş dansı yaptıkları ve birbirine vuran kalkanlarının çok uzaklardan yankılandığı anlatılır. Yunan kahramanlarına ilişkin pek çok öyküde de Amazonlardan söz edilmektedir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021