Gorgoda Nedir? Kimdir?

Anadolu Beylikleri

Bugünkü İran ve Afganistan topraklarını kaplayan Horasan’da Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasından sonra Türkistan’daki Türkmen (Oğuz) boyları akın akın bu bölgeye göç etmeye başlamıştı. Bütün Türkmenleri yerleştirecek kadar toprağı olmayan Selçuklu […]

Bugünkü İran ve Afganistan topraklarını kaplayan Horasan’da Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasından sonra Türkistan’daki Türkmen (Oğuz) boyları akın akın bu bölgeye göç etmeye başlamıştı. Bütün Türkmenleri yerleştirecek kadar toprağı olmayan Selçuklu sultanları, Bizans İmparatorluğu’nun egemenliğindeki Anadolu’ya göz diktiler. Çağrı Bey’in yaptığı seferlerden sonra, oğlu Alp Arslan’ın 1071’de Bizans ordularını Malazgirt Ovası’nda bozguna uğratmasıyla Türkler Anadolu’yu yurt edinmeye başladı. Malazgirt Savaşı’ndan sonra kitleler halinde Anadolu’ya yerleşen Türkler bu topraklarda kimisi kısa, kimisi uzun ömürlü birçok devlet kurdular. 0 yıllarda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kurulan devletlere “Birinci Dönem Anadolu Beylikleri” denir. Aynı dönemde kurulan ve çok güçlü bir devlet olarak 1318’e kadar varlığını sürdüren Anadolu Selçukluları’nın zayıflama ve yıkılma dönemlerinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kurulan devletler ise “İkinci Dönem Anadolu Beylikleri” olarak anılır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021