Gorgoda Nedir? Kimdir?

Anadoluda İlk Medeniyetler Ve Devletler

1. Hititler Anadolu da kurulan en eski medeniyet Hititlerdir. M.Ö. 1700 yıllarında Hattuşaş (Boğazköy) başkent olmak üzere bir devlet kurmuşlardır. Bu devletin kurucusu 1.Hattuşıli’dir. Kısa sürede Anadolu’nun büyük bir bölümüne […]

1. Hititler
Anadolu da kurulan en eski medeniyet Hititlerdir. M.Ö. 1700 yıllarında Hattuşaş (Boğazköy) başkent olmak üzere bir devlet kurmuşlardır. Bu devletin kurucusu 1.Hattuşıli’dir. Kısa sürede Anadolu’nun büyük bir bölümüne hâkim oldular. Güneye inerek bugünkü Suriye topraklarını da almak istediler. Bu yüzden mısır devleti ile savaştılar. İki taraf arasında tarihteki ilk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşması imzalandı (M.Ö. 1280). Hitit devletini büyük kral denilen krallar yönetirdi. Kralın yanında bir de meclis niteliğinde bir oluşum vardı. Bu meclise pankuş denirdi. Bu meclis kralın bazı yetkilerini almıştı, gerektiğinde kralı da yargılayabiliyordu. Kraldan sonra en yetkili kişi tavananna denilen kraliçe idi. Hititler krallarının hayatlarını anlatan anal adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
Hitit devleti M.Ö. 7.yüzyılda Asurlular tarafından yıkıldılar.

2. Frigler
Anadolu da Hititlerden sonra kurulan devlet Friglerdir. Başkentleri Gordion dur. Bilinen ünlü kralları kral Midas’tır. ‘Kibele ‘ ünlü bereket tanrıçalarıdır. Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

3. Lidyalılar
Bugünkü gediz ve menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda Lidya deniliyordu. Başkentleri Sardes (sard)’dır.
Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte para’yı ilk kez kullanan Lidyalılardır.
Lidyalılar Efes’ten başlayıp, Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar uzanan kral yolunun açılmasında etkili oldular.
Lidyalılara persler son vermiştir.
Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli askerlerden oluşmasıdır. (düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır.)

4. İonlar
İzmir körfezinden, güllük körfezine kadar olan bölgeye İyonya denilirdi.
Yunanistan’dan gelen akalar buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar.
Başlıca iyon şehirleri şunlardır: Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum.
Efes’teki Artemis tapınağı iyonlara aittir.
İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
İyon edebiyatının en önemli eseri Homeros’un “İlayda ve Odesia destanı” dır.
İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, tarihte Herodot, tıpta Hipokrat, felsefede Diojen)

5. Urartular
Van gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır. Başşehirleri Tuşba(Van)’dır.
Urartularda kral ülkeyi savaş tanrısı haldi adına yönetirdi.
Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.
Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021