Animasyon Organizasyonu Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar

Animasyon Organizasyonu Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar

Animasyon Organizasyonu Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar

Animasyon organizasyonları ister amatörce, ister profesyonelce olsun, isterse ücretli veya ücretsiz düzenlensin, düzenleyen kişi veya kuruluşun prestijini yansıttığından dolayı çok dikkat edilmesi gereken bir organizasyondur. Bu organizasyonlarda meydana gelebilecek olumsuzluklar doğrudan düzenleyenlerin itibarına zarar verir. Bu sebeple animasyon organizasyonunda ince ayrıntılarla birlikte şu hususlara dikkat etmek gerekir.

1. İçerik: İzleyiciye sunulacak olan animasyon içerik olarak izleyici kitlesinin gelenek görenek, örf ve adetlerine ters düşmemelidir. İzleyicilerin dini ve milli inançlarına, sosyal ve kültürel durumlarına ters düşecek öğeler taşımamalıdır. İzleyicilerle alay edecek veya farklı anlamlar çıkarmalarına sebebiyet verecek, ahlaka aykırı durumlar içermemelidir.

2. Süre: Animasyon organizasyonları, seyircinin ilgisini dağıtacak ve onları sıkacak kadar uzun süreli olmamalıdır. Animasyon gösterilerinin amacı seyirciyi eğlendirmek ve hoşça vakit geçirtmek olduğuna göre bu vakit ne çok uzun, ne çok kısa olmalıdır. Süre uzun olduğu takdirde seyircinin ilgisi dağılır ve seyirci sıkılmaya başlar. Sürenin kısa olması halinde ise izleyicilerin animasyonu izlemek üzere katlandıkları yorgunluk ve harcadıkları vakit animasyondan alınacak hazzı karşılayamaz. Bu sebeple izleyicinin yaş ve eğitim durumları dikkate alınarak normal animasyonun bir veya bir buçuk saati aşmaması gerekir.

3. Görsel Efektler: Animasyonlarda animatörlerin konuyu daha iyi anlatabilmeleri için görsel efektler kullanmaları mümkündür. Bunun için hazırlanan animasyona ait görsel efektler önceden hazırlanarak gösterimin yapılacağı cihaz ile prova yapılması gerekir. Animatörlerin sergiledikleri animasyon ile görsel efektin uyum içerisinde birbirlerini tamamlamaları gerekir.

4. Değerlendirme: Her animasyon gösterisinden sonra animasyonu organize edenler ve animatörler tarafından sonuç değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Bu toplantıda animatörler kendilerinde eksik ve hatalar olup olmadığını, bunu gidermek için neler yapılması gerektiğini, nasıl çalışmaları gerektiğini saptamaya çalışırlar. Organizasyon açısından ise animasyonun hedeflenen amaca ulaşıp ulaşmadığı, planlama ile uygulama arasında fark olup olmadığı, planlamada herhangi bir eksik veya hatanın olup olmadığı vb. konular tartışılarak bir öz eleştiri yapılır. Yapılan hataların tekrar edilmemesi için alınması gereken tedbirler gözden geçirilir. Bütün bu sonuçlar bir değerlendirme raporu hazırlanarak saklanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir