Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Duygusal ve sosyal gelişime etkileri
• Çocukların sosyal ve kültürel değerler gelişimini destekler.
• Çocukların duygu ve düşüncelerini bir topluluk önünde rahatça ifade edebilme olanağı sağlar.
• Çevresiyle sözlü ya da sözsüz iletişim kurma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur.
• Toplumsal rolleri anlama, alışkanlık kazanma, olumlu alışkanlıkları pekiştirme, korkularını yenme, korku-kaygı-kıskançlık gibi duygularını ifade etmelerine olanak sağlar.
• Animasyon, çocukların iç dünyalarını dışa vurmada bir araç görevi üstlenir.
• Kendi kültürel değerlerinin ve farklı kültürel değerlerin farkına varırlar.
• Çocuk hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanıma fırsatı bulur.
• Gerçek yaşamda dile getiremediği ya da fırsat bulamadığı olay ya da olguları canlandırmalar yoluyla deneme ve yaşama olanağı bulur.
• Kendine güven, kendini değerlendirme, kendinin ve çevresindeki bireylerin yetenek ve becerilerinin farkına varma gibi kültürel benlik için gerekli olan becerilerinin gelişmesini destekler.

Fiziksel gelişime etkileri
• Çocukların beyin gelişiminde uyarıcı bir pencere açmaktadır.
• Beyindeki snaptik devrelerin gelişimini destekler.
• Çocuklara; karşılıklı sevgi, saygı, paylaşma ve kabullenmenin olduğu bir ortam yaratarak onların öğrenme ortamlarını zenginleştirir.
• Animasyon etkinliklerinde yer alan resim, yüz boyama, kostüm tasarım gibi görsel uyarıcılarla çocukların görsel ayırt etme becerilerini destekler.
• Uzaysal hafızayı harekete geçirir.

Psiko-motor gelişimine etkiler
• Çocuğun vücudunu tanımasına ve vücut organlarını koordineli olarak amacına uygun kullanmasına olanak sağlar.
• Animasyonda ritmik hareketler, taklitler, dans, spor etkinlikleri, kukla oyunları gibi etkinlikler motor becerilerinin gelişimini destekler.
• Çocukların isteklerini, duygu ve düşüncelerini bedeni ile ifade etmelerini sağlar.
• Çocukların vücudunu yorumlaması, bedenin ritmik kullanımını sağlamasında yardımcı olur.
• Çocukların bedensel yeteneğini yerinde ve zamanında kullanma alışkanlığı kazandırmaktadır.

Dil gelişimine etkileri
• Çocukların duygu ve düşüncelerini ve ifade becerilerini destekler.
• Düşünme, konuşma, dinleme ve anlatma gibi dilsel becerilerini destekler.
• Canlandırmalar sırasında çocuklar sözel iletişimi başlatarak çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar.
• Doğal, içinden geldiği gibi hayal gücünü kullanarak cümleler oluşturur ve konuşur.
• Çocuklar seslerinin tonunu, yüksekliğini, alçaklığını ve hızını ayarlayabilirler. Örneğin, bir devi canlandırırken kalın ses tonunu, bir prensesi canlandırırken ince ses tonunu kullanabilirler.
• Kelime hazineleri genişler.

Bilişsel gelişime etkileri
• Hayal gücünü geliştirir.
• Yaratıcılık gücünü artırır.
• Çocukların merak duygularını harekete geçirir.
• Sorular sormaya ve sorularına cevap aramak için araştırma, inceleme ve gözlem yapmaya yönlendirecektir.
• Yeni kavramlar öğrenmesini sağlar.
• Bilişsel süreçlerin desteklenmesine yardımcı olur.
• Problem çözme becerilerini destekler.
• Mantıksal çıkarım yapma ve genelleme yapma becerisini destekler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir