Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri Duygusal ve sosyal gelişime etkileri • Çocukların sosyal ve kültürel değerler gelişimini destekler. • Çocukların duygu ve düşüncelerini bir topluluk önünde rahatça ifade edebilme olanağı sağlar. • Çevresiyle sözlü ya da sözsüz iletişim kurma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur. • Toplumsal rolleri anlama, alışkanlık kazanma, olumlu alışkanlıkları …

Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri
Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Animasyonun çocuğun gelişimine etkileri

Duygusal ve sosyal gelişime etkileri
• Çocukların sosyal ve kültürel değerler gelişimini destekler.
• Çocukların duygu ve düşüncelerini bir topluluk önünde rahatça ifade edebilme olanağı sağlar.
• Çevresiyle sözlü ya da sözsüz iletişim kurma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur.
• Toplumsal rolleri anlama, alışkanlık kazanma, olumlu alışkanlıkları pekiştirme, korkularını yenme, korku-kaygı-kıskançlık gibi duygularını ifade etmelerine olanak sağlar.
• Animasyon, çocukların iç dünyalarını dışa vurmada bir araç görevi üstlenir.
• Kendi kültürel değerlerinin ve farklı kültürel değerlerin farkına varırlar.
• Çocuk hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanıma fırsatı bulur.
• Gerçek yaşamda dile getiremediği ya da fırsat bulamadığı olay ya da olguları canlandırmalar yoluyla deneme ve yaşama olanağı bulur.
• Kendine güven, kendini değerlendirme, kendinin ve çevresindeki bireylerin yetenek ve becerilerinin farkına varma gibi kültürel benlik için gerekli olan becerilerinin gelişmesini destekler.

Fiziksel gelişime etkileri
• Çocukların beyin gelişiminde uyarıcı bir pencere açmaktadır.
• Beyindeki snaptik devrelerin gelişimini destekler.
• Çocuklara; karşılıklı sevgi, saygı, paylaşma ve kabullenmenin olduğu bir ortam yaratarak onların öğrenme ortamlarını zenginleştirir.
• Animasyon etkinliklerinde yer alan resim, yüz boyama, kostüm tasarım gibi görsel uyarıcılarla çocukların görsel ayırt etme becerilerini destekler.
• Uzaysal hafızayı harekete geçirir.

Psiko-motor gelişimine etkiler
• Çocuğun vücudunu tanımasına ve vücut organlarını koordineli olarak amacına uygun kullanmasına olanak sağlar.
• Animasyonda ritmik hareketler, taklitler, dans, spor etkinlikleri, kukla oyunları gibi etkinlikler motor becerilerinin gelişimini destekler.
• Çocukların isteklerini, duygu ve düşüncelerini bedeni ile ifade etmelerini sağlar.
• Çocukların vücudunu yorumlaması, bedenin ritmik kullanımını sağlamasında yardımcı olur.
• Çocukların bedensel yeteneğini yerinde ve zamanında kullanma alışkanlığı kazandırmaktadır.

Dil gelişimine etkileri
• Çocukların duygu ve düşüncelerini ve ifade becerilerini destekler.
• Düşünme, konuşma, dinleme ve anlatma gibi dilsel becerilerini destekler.
• Canlandırmalar sırasında çocuklar sözel iletişimi başlatarak çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar.
• Doğal, içinden geldiği gibi hayal gücünü kullanarak cümleler oluşturur ve konuşur.
• Çocuklar seslerinin tonunu, yüksekliğini, alçaklığını ve hızını ayarlayabilirler. Örneğin, bir devi canlandırırken kalın ses tonunu, bir prensesi canlandırırken ince ses tonunu kullanabilirler.
• Kelime hazineleri genişler.

Bilişsel gelişime etkileri
• Hayal gücünü geliştirir.
• Yaratıcılık gücünü artırır.
• Çocukların merak duygularını harekete geçirir.
• Sorular sormaya ve sorularına cevap aramak için araştırma, inceleme ve gözlem yapmaya yönlendirecektir.
• Yeni kavramlar öğrenmesini sağlar.
• Bilişsel süreçlerin desteklenmesine yardımcı olur.
• Problem çözme becerilerini destekler.
• Mantıksal çıkarım yapma ve genelleme yapma becerisini destekler.

Etiketler: , ,
Yazar: Gorgoda
Yayınlanma tarihi: 16 Şubat 2017
Kategorisi: Nedir?
Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çocuklara Yönelik Doğaçlama ve Drama Etkinlikleri
Nedir?
Çocuklara Yönelik Doğaçlama ve Drama Etkinlikleri

Çocuklara Yönelik Doğaçlama ve Drama Etkinlikleri: Yaratıcı drama, bir grup çalışması içinde çocukların olgu ve olayları kendi yaşantılarından, gözlemlerinden yola çıkarak, yeniden düzenlemesi ve oyunsu süreçler içerisinde doğaçlama, rol oynama tekniklerini kullanarak yorumlamaları ve canlandırmalarına denir. Doğaçlama, anında yaratmaktır. Yaratıcı drama etkinliklerine katılmak, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesinde algılamalarında, dil gelişimlerinde büyük …

Çocuklar İçin Müzikli Oyun Etkinlikleri
Nedir?
Çocuklar İçin Müzikli Oyun Etkinlikleri

Çocuklar İçin Müzikli Oyun Etkinlikleri – Müzikli danslar: Okul öncesi çocukları için en sık hazırlanan animasyon etkinliklerinden birisi de müzikli danslardır. Müzikler çocukların yaşlarına uygun olarak enstrümanlarla çalınabileceği gibi bir kasetten, CD’den de yararlanılabilir. Çocuklar müzik eşliğinde istedikleri gibi hareket ederler. Dans ederken çocuklar hoşça vakit geçirebilecekleri gibi çevrelerinde gördükleri …

Acil Durum Planı Hazırlanması Aşamaları
Nedir?
Acil Durum Planı Hazırlanması Aşamaları

Acil Durum Planı Hazırlanması Aşamaları: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca acil durum planı hazırlarken izlenmesi gereken aşamalar aşağıda belirtilmiştir: Acil durumların belirlenmesi, Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, Dokümantasyon, Tatbikat, Acil durum planının yenilenmesi. Facebook Twitter Google+ …

Pin It on Pinterest