Animatörün Özellikleri

Animatörün Özellikleri

Animatörün Özellikleri

Animatörün Özellikleri

Eğlence hizmetleri ve turizm sektörlerinde, özel organizasyonlarda, konaklama tesislerinde konukların tatil boyunca, hoş eğlenceli vakit geçirmek için çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik, sahne oyun ve spor aktiviteleri düzenleyen, aktivitelerle ilgili araç gereçleri hazırlayan, kullanılan aktivitelerin tanıtımını yaparak katılımı sağlayan, belirli eğitimlerden geçerek, özel olarak yetişen, mesleki becerilerle donatılmış nitelikli kişilere “Animatör “ denir.

Animatörler belirli bir eğitimden geçerek yetişirler. Bir insanın animatör olabilmesi için mutlaka bazı yeteneklerinin olması gerekir. Bu nedenle animasyon eğitimi alarak animatör olacak kişilerin belli bağlı şu özelliklere sahip olması gerekir:

Dans: Dans bir müzik, lirik veya edebi bir eserin, belirli bir ritim içinde yumuşak ve zincirleme olarak estetik vücut hareketleri ile yorumlanmasına denir. Animasyon gösterilerinde eğitim amaçlı olsun, turizme yönelik eğlendirme amaçlı olsun, gösterilecek dansların mutlaka yörenin ve ülkenin folklorunu yansıtması gerekir. Örneğin, Anadolu halk dansları kültürünün animasyon olarak gösterilebilmesi için Anadolu danslarının farklı estetik özelliklerinden örnekler sunulması gerekir. Horon, Halay, Kaşık Oyunu, Zeybek, Kılıç Kalkan vb.

Animatörlerin ayrıca dünya dans kültürünün belli bağlı klasik dansları olan Vals Tango, Çaça gibi dansları da iyi bilmesi gerekir. Animatör ayrıca dans konusundaki birikimlerini daha yaratıcı bir yaklaşımla yoğurarak uygulamalı ve yeni figürler elde etmelidir.

Müzik: İnsanın kendisini seslerle ifade etmesine imkân veren sanattır. Melodi, ritm, armoni bakımından ele alınan sesler, bir müzik parçasının notaya dökülerek icra edilmesidir. Müzik notalarla yazılıp okunduğu için her millet tarafından anlaşılabilecek evrensel bir dil gibidir. Kültür etkinliklerinde, uluslar birbirlerini kültürel bakımdan en hızlı ve en çabuk Şekilde müzikleri ile etkilerler. Animatörlerin, gerek uluslararası gruplarla, gerekse çocuklara yaptıkları animasyonlarda iyi derecede müzik bilgisine sahip olmaları ve bunları usulüne uygun olarak icra edebilmeleri gerekir.

Spor: Ferdi ve kolektif oyunlar şeklinde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kesin kurallara göre uygulanan bedensel hareketlerin tamamına “spor“ denir. Spor kişilere bedensel rahatlama sağladığı gibi izleyen kişilerin de hoşça vakit geçirmelerini sağlar. Spor aynı zamanda bir gösteri sanatıdır. Animatörlerin sportif yapıya sahip olmaları ve sporla ilgili temel bilgileri iyi bilmeleri gerekmektedir.

Tiyatro: Tiyatro; insanı, insana, insanla anlatan görsel bir sanattır. Oyunların sahnelendiği yerdir. Tiyatro bir grup oluşturan insanların topluca katıldıkları bir anlatım aracıdır. Animatörler aynı zamanda birer tiyatro sanatçısıdır. Tiyatro sanatçıları olan aktris ve aktörler nasıl rollerini sahnede sergiliyorlarsa, animatörler de animasyonlarını topluluklara uygun ortam ve yerlerde sergilemektedirler. Tiyatro sanatçılarında olduğu gibi animatörlerin de jest ve mimikleri animasyon gösterileri sırasında önem kazanır.

Diksiyon: Söz söylerken duygu ve düşünceleri doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin uyumu, söylenişi, sözcük ve hecelerin uzunluğu, kısalığı ve vurguları bakımından doğruluğu, jesti, mimiği, takınılacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sanatıdır. Animatörlerin düzgün bir diksiyona sahip olması, artikülasyon bozukluklarının olmaması gerekir. Bunun içinde seslerini ve nefeslerini doğru kullanmaları gerekmektedir. Türkçeyi doğru kullanmalı, kelimeleri yanlış telaffuz etmemelidir. Bir animatör sahnede yaşattığı kişinin karakterine bürünerek onun konuştuğu tarzda konuşmalı, onun gibi hareket edip tavır takınmalıdır.

Beden Dili: Beden dili, insanların konuşmadan davranış, jest ve mimiklerle kendilerini karşısındakilere anlatma sanatıdır. Beden dili tek başına anlatım aracı olarak görülmemelidir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce ihtiyaçlarını beden dili anlatmaya çalışır. Konuşma, öğrenildikten sonra ise beden dili ile birlikte anlatım aracı olarak kullanır. Animatörler yaptıkları animasyonlarla beden dilini kullanarak anlatmak istediklerini daha kolay ve kısa yollardan anlatabilirler. Beden dili, insanlar arasında yakınlaşma aracı olarak kullanılmaktadır. Örn: El sıkma, kucaklaşma, selamlaşma vb.

İletişim: İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmek için doğru iletişim yöntemlerini bilmek, kendimizi doğru ifade etmede önemli bir etkendir. Dinlemek ve söylemek iletişimin iki önemli temel ögesidir. Bunları uygun zamanlamayla kullanmak hem konuştuğumuz kişiyi anlamamızda hem de kendimizi anlatmamızda çok önemlidir. İletişim kurma yeteneğine sahip olmak için sempatik, hoşgörülü olmak gerekir. Çevremizde aranan ve saygı duyulan bir kişi olmamız ancak bu yolla mümkündür. İnsanların çevreleriyle iyi iletişim kurmaları için önce kendileri ile barışık olmaları gerekir. Gösteri sanatçıları bu iletişimi kurmayı başaran kişilerdir. Animatörlerin, çevreleri ile iyi ve çabuk iletişim kurabilen, kendileri ile barışık insanlar olması gerekir. Çevrelerine karamsarlık değil umut, neşe ve pozitif enerji yaymaları gerekir.

Psikoloji: Ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı olmak, mantıklı karar verebilme yeteneğine sahip olmak, güdülenme ve teşvik etme yeteneği ancak psikolojik olarak sağlıklı kişilerin yapabileceği davranışlardır. Karşımızdaki insanların ruhsal durumlarını analiz etmemiz, onları doğru olarak anlayabilmemiz için psikoloji bilgisine sahip olmamız gerekir. Animatörlerin hem psikolojik açıdan sağlıklı olmaları gerekir hem de karşılarındaki topluluğun psikolojik durumunu analiz etmeleri gerekir.

Yaratıcılık: Yaratıcılık bütün insanlarda var olan gizil güçtür. Yaratıcılık, önceden birbirleriyle ilişkisi olmayan, malzeme ve düşünceler arasında bağlantı kurma algılama, görebilme bilinenin ve bilincinin sınırlarını aşarak düşünceleri estetik biçimde tekrar düzenleyebilme bunların yanı sıra düşünce ve eylemde orjinallik, kalıplardan kurtulmadır. Bir animatörün gösterilerinde başarılı olabilmesi için yaratıcı olması çok önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir