Gorgoda Nedir? Kimdir?

Antlaşma

İki ya da daha çok devletin karşılıklı olarak üstlendikleri yükümlülüklerin yazıya geçirilmesiyle oluşan belgeye antlaşma adı verilir. “Antlaşma” sözcüğü çoğunlukla çok önemli uluslararası antlaşmalar için kullanılır. Sözleşme, protokol, anlaşma ve […]

İki ya da daha çok devletin karşılıklı olarak üstlendikleri yükümlülüklerin yazıya geçirilmesiyle oluşan belgeye antlaşma adı verilir. “Antlaşma” sözcüğü çoğunlukla çok önemli uluslararası antlaşmalar için kullanılır. Sözleşme, protokol, anlaşma ve pakt ise ikinci derecede önem taşıyan belgelerdir. Uluslar 3.000 yılı aşkın bir süreden beri antlaşmalar yapmakla birlikte, bunların yapılış biçimleri fazla değişikliğe uğramamıştır. Önce siyasal iktidarlar karşı tarafla görüşmeleri yürütecek “tam yetkili elçi” adı verilen resmi görevliler atar. Bu görevliler bir araya gelip taraflarca benimsenen görüş birliğine varmaya çalışırlar. Konu ikiden fazla ülkeyi ilgilendiriyorsa, koşulları tartışmak amacıyla diplomatik görüşmeler düzenlenir. Böylece bazen iki taraflı, bazen de çok taraflı antlaşmalar imzalanır.

Ülkelerin temsilcileri hükümetlerinin isteklerini ve bunları elde etme karşılığında gerektiğinde nelerden vazgeçebileceklerini bilirler. Uzlaşmaya varıldıktan sonra koşullar yazılır ve imzalanır. Antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için taraf ülke hükümetleri ya da parlamentolarınca onaylanması gerekir. Her ülke bir onay belgesi yazıp imzalar. Sonra bu belgeler taraflar arasında değiş tokuş edilir. Böylece her ülkenin elinde, öbürünün imzaladığı onay belgesi bulunur.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021