Gorgoda Nedir? Kimdir?

Arı

Arıların bütün böcekler gibi altı bacağı ve bütün zarkanatlılar (Hymenoptera) gibi iki çift zarsı kanadı vardır. Uzunluğu 1-3 cm arasında değişen gövdeleri baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölümden […]

ArıArıların bütün böcekler gibi altı bacağı ve bütün zarkanatlılar (Hymenoptera) gibi iki çift zarsı kanadı vardır. Uzunluğu 1-3 cm arasında değişen gövdeleri baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur. Başlarında üç tane basit, iki tane bileşik göz (petekgöz), duyu organı olan ipliksi uzantılar (duyargalar) ve ağız bulunur. Bacakları ve kanatları ortadaki göğüs bölümündedir. En arkadaki karın bölümü gövdenin öbür bölümlerinden daha uzundur ve halka biçimindeki bölütlerden oluşur.

Dünyanın her yanında, özellikle çiçeklerin bol olduğu yerlerde yaşayan arıların 12.000 kadar türü tanımlanmıştır. Bunlardan bir bölümü insan için değerli bir besin olan balı üretir; bir bölümü ise başka arıların yuvalarında barınan ya da yumurtalarını bu hazır yuvalara bırakan asalak arılardır.

Bir arı erişkin duruma gelinceye kadar dört gelişme evresinden geçer: Yumurta, larva, pupa (krizalit) ve erişkin. Yumurtadan çıkan bir larva bol bol çiçektozu, balözü ve bal yiyerek geliştikten sonra pupa evresine girer. Bu evredeyken biçim değiştirerek kanatlı ve erişkin bir arıya dönüşür.

Arıların gövdesi, özellikle arka bacakları ve karınlarının altı ince tüylerle kaplıdır. Arka bacaklarındaki fırça gibi tüyler temel besinleri olan çiçektozlarını toplamaya yarar. Anlar ile yaban arılarını ayıran başlıca özellik, arılarda bazı gövde tüylerinin çatallanmış olmasıdır. Aslında yabanarıları arılar kadar tüylü değildir. Ama bazı asalak arılar yaban arılarına öylesine benzer ki, bu en yakın akrabalarından ancak göğüslerindeki çatallanmış tüyleriyle ayırt edilebilirler.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021