Gorgoda Nedir? Kimdir?

Güneşin Yapısı

Güneşin Yapısı

Görselin bulunduğu yazıya dön: Basit Bir Yıldız

Güneşin Yapısı

Güneş’in merkezinde: Çekirdekte (1) hidrojen helyuma dönüşür. Çekirdeğin yanındaki radyasyonlu bölgede (2) çekirdeğin oluşturduğu enerji radyasyonla yayılır. Konvektif bölgede (3) maddelerin hareketiyle enerji oluşur. Sıcak madde çekirdekten uzaklaşırken “soğuk” madde çekirdeğe yaklaşır. Güneş’in yüzeyinde, (4) taneciklerin durmaksızın devam eden hareketi birkaç dakika sürer. Püskürmeler (5) birkaç megaton dinamitin infilakına eşdeğer mekanik enerji boşaltımıdır.

Gorgoda © 2021