Gorgoda Nedir? Kimdir?

Bilgisayarın İşlevleri

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır. Bunlar; girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Girdi İşlemleri : Bilgisayara verilerin girilmesini sağlayan işlemlerdir. Genelde klavye gibi girdi aygıtları […]

Bilgisayarın işlevleri
Bilgisayarın işlevleri

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır. Bunlar; girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

  1. Girdi İşlemleri : Bilgisayara verilerin girilmesini sağlayan işlemlerdir. Genelde klavye gibi girdi aygıtları vasıtasıyla veri girişi gerçekleştirilir.Girdi aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir.
  2. Aritmetik İşlemler : Çarpma, toplama, çıkarma, bölme, üs alma gibi matematiksel işlemleri kapsar. Ayrıca bir sayının diğer bir sayıyla karşılaştırılması gibi işlemler de aritmetik işlemler kapsamındadır. Bilgi işlem aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir.
  3. Çıktı İşlemleri : Girilen bilgilerin birleştirilmesiyle anlamlı rapor, grafik vb formatta görüntülerinin oluşturulması işlemidir. Bilgisayarda işlenen verilerin ekranda görüntülenmesi veya yazıcıdan çıktı alınması örnek olarak gösterilebilir. Çıktı aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir.
  4. Veri Saklama İşlemleri : Bilgisayara girilen verilerin daha sonra kullanılmak üzere hard disk, disket vb depolama aygıtlarına kaydedilmesi işlemidir. Programların veya verilerin depolama aygıtlarına kaydedilmesiyle daha sonra kullanılması mümkün olabilmektedir. Depolama (Dış bellek) aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir.
  5. Koordinasyon ve Kontrol İşlevi: Donanımlar ile yazılımlar arasındaki veri alış verişini düzenleme ve kontrol işlemleridir. Bilgi işlem aygıtlarının yerine getirdiği bir işlevdir.

Yazı etiketi: , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021