Bilgisayarın Temel Yapı Taşları

İlk bilgisayarlar
İlk bilgisayarlar

Bilgisayarlar, donanım ve yazılım adı verilen iki temel ögeden oluşurlar. Bilgisayarı oluşturan tüm aygıtlara donanım adı verilir. Donanımlar, girdi aygıtları, işlemciler, depolama aygıtları, çıktı aygıtları olmak üzere dört grupta sınıflanabilirler. Bilgisayarları kullanabilmek için tek başına donanımlar hiçbir şey yapamazlar. Bir bilgisayara istediğimiz bir işlemi yaptırabilmek için, ona “onun anlayacağı dilde” komutlar vermek gerekir. Bu işlevi de bilgisayarın yazılım adı verilen bileşeni yerine getirir. Yazılımları sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Sistem yazılımları bilgisayarı oluşturan parçalar arasındaki iletişimleri sağlarlar. Bu yazılımların en önemlisi işletim sistemleridir. İşletim sistemi, komutların yerine getirilmesini, programların birbiri ile uyum içinde ve sorun çıkarmadan çalışabilmelerini, kullanacakları disk alanını ve donanımların paylaşımını düzenleyen, kısaca bilgisayarın temel işlevlerini yerine getirmesini sağlayan yazılımlardır. Uygulama yazılımları ise kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlarlar. Yazı yazmak, Tablolar oluşturmak, sunu hazırlamak, hesaplamalar yapmak gibi özel işlevleri yerine getiren uygulama yazılımları vardır.

Bilgisayarlarda bilgiler sayılarla temsil edilirler. Kullanılan sayı sistemi ikili sayı sistemidir. Bu sayı sistemi, 0’lardan ve 1’lerden oluşur. Tek bir ikili basamak bit olarak adlandırılır ve en küçük veri birimidir. Bu bit’lerden 8 tanesi 1 byte’lık veriyi oluşturur. 1 byte’lık verilerin 1024 tanesi 1 kilobyte olarak isimlendirlir. Daha büyük veri birimleri 1024 ve katları olarak devam eder ( 1 Megabyte = 1024 Kilobyte, 1 Gigabyte = 1024 Megabyte vb).

  1. Donanımlar : Bilgisayarların en temel yapı taşlarıdır. Merkezi işlem birimi, hafıza, klavye, sabit disk, disket sürücü, CD-ROM’lar, yazıcılar, ekran, klavye, mouse bu donanımlardan bazılarıdır. İşlevlerine göre 4 ana grupta toplanırlar : girdi aygıtları, işlemciler, depolama aygıtları, çıktı aygıtları. Her bir donanım farklı bir işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmış olup, diğer donanımlarla iletişim içerisinde çalışırlar.
  2. İşletim Sistemleri : Bilgisayarların temel işlevleri yerine getirmesini sağlayan özel bir yazılımdır. Uygulamaların bir arada uyum içinde, sorunsuz çalışmalarını, bilgisayarla kullanıcıların iletişim kurabilmelerini, verilerin işlenmesini, saklanmasını ve çıktı aygıtlarına gönderilmesini sağlar. Donanımlar arasındaki bilgi akışını denetler ve düzenler.
  3. Yazılımlar : Bilgisayarlara özel işlev kazandırmak için geliştirilen yazılımlardır. Kullanıcıların özel bazı işlemleri yapmasını sağlar. Örneğin kelime işlemciler : kullanıcıların yazı yazmasını, yazılanları kaydetmesini veya yazıcıdan çıktı almasını sağlarlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir