Dağıtım ve Dağıtım Kanalı Kavramları

Dağıtım ve Dağıtım kanalları
Dağıtım ve Dağıtım kanalları

Dağıtım kavramı, işletmeler tarafından üretilen ve fiyatı belirlenen malların üretim noktasından satış noktasına getirilmesidir.  Dağıtım Kanalı kavramı, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye giderken izledikleri yolun genel adıdır. 

Dağıtım Kanalı Aracı Kuruluşları
Tüccar Aracılar: ürünlerin sahipliğini alan, riske katlanan aracılar olup, toptancı ve perakendecilerden oluşmaktadır.

Yardımcı Aracılar: Alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmesini sağlayan ürünün sahipliğini ve riskini üzerine almayan aracılardır. Yardımcı aracılar; acente, tellal ve komisyonculardır.

Toptancılar: ürünleri büyük ölçeklerde satın alıp çoğunlukla perakendecilere satan aracılar olup, ürünleri ve hizmetleri, yeniden satacak aracılara satmak için gerçekleştirilen faaliyetlere toptancılık denir.

Perakendeciler: satın aldığı ürünleri nihai tüketici veya son kullanıcılara tüketmesi ya da kullanması amacıyla satan aracılardır. Perakendecilik temelde ürünün son tüketiciye ulaştırılması eylemini ifade eder.

Dağıtımda Aracı Kullanmanın Nedenleri

 • Her üretici işletmenin finansal gücü, ürünlerin dağıtımını yapmak için yeterli değildir.
 • Bir üretici işletme dağıtım yaptığında, o malın tamamlayıcısı olan başka malları da satmak zorunda kalacaktır.
 • Aracı kuruluşlar bu konuda deneyim sahibidirler, bu işi profesyonel biçimde sürdürmekte ve pazarı iyi tanımaktadır.
 • Düşük fiyatlı ürünler için doğrudan dağıtım yapılması rasyonel değildir.
 • Üretici işletmeler aracıyı ortadan kaldırdıklarında, daha fazla sayıda ticari ilişki kurmak zorunda kalacaktır.

Dağıtım Türleri

 • Yaygın Dağıtım: Malların çok sayıda ve gerekirse müşterilerin satın alma alışkanlıklarına göre değişik dağıtım noktalarında satışa sunulmasıdır.
 • Seçimli Dağıtım: Birden çok fakat tüm isteklilerden daha az sayıda sınırlı aracı kullanılmasıdır.
 • Sınırlı Dağıtım: Ürün dağıtımını daha yakından denetlemek, malın saygınlığını arttırmak, mala bağlı hizmetleri daha iyi sunabilmek ve dağıtım maliyetlerini azaltmak için, az sayıda aracı işletme ile çalışılmasıdır.

Dağıtım Kanalının Seçimini Etkileyen Faktörler

 • Pazar ve tüketici özellikleri
 • Üretici özellikleri
 • Ürün özellikleri
 • Çevresel faktörler
 • Satış ve Pazar özellikleri

Dağıtım Kanalının İşlevleri

 • Potansiyel müşteriler ve pazarın tüm aktörleri hakkında bilgi toplamak
 • Alışverişi canlandırmak için ikna edici iletişim geliştirmek
 • Sipariş vermek
 • Dağıtım kanalında farklı seviyelerdeki stokları finanse edecek fonlar sağlamak
 • Kanalla ilgili riskleri üstlenmek
 • Ödemeler aracılık etmek
 • Sahipliğin transferine aracılık etmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir