Daktilograf

Daktilograf

Daktilograf

Müspette olarak hazırlanmış dokümanları, imla kurallarına uygun olarak kağıt üzerine daktilo makinesi ile yazan kişidir.

GÖREVLER

– Kullandığı yazı makinesinin bakımını yapar ve kullanıma hazır hale getirir,
– Yazılacak yazıya göre kağıt ve malzemeyi seçer,
– Kendisine verilen yazı ve yazılı dokümanları, yazım kuralları ve yazının içeriğine uygun olarak makine ile yazar,
– Yanlış yazımları düzeltir,
– Biten şeridi değiştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Daktilo makinesi,
– Şerit,
– Silgi, daksil,
– Çeşitli ölçü ve türde kağıtlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Daktilograf olmak isteyenlerin;
– Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarını bilen,
– Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Aynı işi yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Daktilograflar büro ortamında çalışırlar, ortam gürültülüdür. Daktilograf görevini tek başına yapar. Başkaları ile etkileşime girme durumu azdır. Çalışma saatleri düzenlidir. Çalıştığı işyerinin özelliğine göre zaman zaman çok yoğun olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş daktilograf kadrosunu, sekreter, bilgisayar operatörü gibi kadrolarla bütünleştirerek kullanma eğilimindedir. Bu yönüyle, daktilograflık, tek başına bir meslek olma özelliğini yitirmek üzeredir.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak daktilo kullanımının giderek, yerini bilgisayar kullanımına bırakması beklenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri, Anadolu iletişim meslek liseleri bünyesinde, daktilo yazmak için gerekli bilgi ve beceri kazandırılmakta; bunun dışında halk eğitim merkezleri ve özel eğitim kuruluşlarınca açılan, daktilo kursları ile bu alanda eğitim verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu mesleğin eğitimini alabilmek için Ticaret meslek liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak, Anadolu Ticaret ve Anadolu İletişim meslek liselerine girebilmek için Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ticaret meslek liselerinde eğitim 3 yıl, Anadolu Ticaret ve Anadolu İletişim meslek liselerinde 1 yıl hazırlık olmak üzere 4 yıldır. Özel ve kamu kuruluşlarınca yürütülen kurslar yaklaşık 6 ay sürmektedir.
Bu eğitim kurumlarında yalnızca daktilograflık üzerine eğitim veren bölüm bulunmamakta; ancak, daktilograflığı da kapsayan eğitim programı uygulanmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Daktilograflık, yapısı gereği, dar sınırlar içerisinde yürütülen bir meslektir. Dolayısıyla, meslekte ilerleme olanağı sadece bilgisayara geçişle mümkün olabilmektedir.
BENZER MESLEKLER: Bilgisayar Operatörlüğü, Stenograflık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler, 3. sınıfta işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bu dönem içinde işletmeler tarafından, öğrencilere, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.

Asgari ücretle işe başlandığı gibi, işletmenin büyüklüğüne göre, asgari ücretin üzerinde de aylık ödenebilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışılması durumunda ise, yasaya bağlı olarak, lise ve dengi okul mezunlarına uygulanan ücret ödenmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir