Gorgoda Nedir? Kimdir?

Dalga (Manyetik)

Kendini zaman ve uzam bakımından düzenli olarak yineleyen ve belli bir doğrultuda hızla ilerleyen salınım dizisine fizik, coğrafya gibi bilim dallarında verilen ad. Oluştuğu ortamın özelliğine bağlı bir hızla ilerleyen dalga, geometrik düzlem açısından dalga boyu (iki dalga çukuru ya da tepesi arasındaki uzaklık) ve genlikle (dalga çukuru ile dalga tepesi arasındaki uzaklık) tanımlanır. Bir […]
Dalga (Manyetik)Kendini zaman ve uzam bakımından düzenli olarak yineleyen ve belli bir doğrultuda hızla ilerleyen salınım dizisine fizik, coğrafya gibi bilim dallarında verilen ad. Oluştuğu ortamın özelliğine bağlı bir hızla ilerleyen dalga, geometrik düzlem açısından dalga boyu (iki dalga çukuru ya da tepesi arasındaki uzaklık) ve genlikle (dalga çukuru ile dalga tepesi arasındaki uzaklık) tanımlanır. Bir saniyedeki salınım sayısına (belli bir noktadan geçen tepe ya da çukur sayısına) dalganın frekansı denir.

Bir dalga belirli bir esnekliği olan bir ortamda yayılır. Cisimler esnek değilse, dalganın yayılması sürekli biçim bozukluğuna yol açar (deprem dalgalarının yer kabuğunda kırılmalara yol açması gibi). Dalganın yayılması, dalgayı yayan kaynağın hareket ettirdiği moleküllerin, bu hareketi çevrelerindeki moleküllere aktarması ve bunun aynı biçimde devam etmesidir. Maddesel dalgalar, yayılmanın gerçekleşmesi için maddesel bir taşıyıcıya gereksinim duyar. Ancak radyo dalgaları, ışık gibi elektromanyetik dalgalar bunun dışında kalır ve boşlukta yayılabilir. Kuantum kuramının kurucularından De Broglie’nin dalga mekaniği kuramına göre her maddeye bir tanecik ya da her taneciğe bir dalga eşlik eder. Bu doğrultuda ışık, hem tanecik hem de dalga özelliği gösterir. Bir elektromanyetik dalganın enerjisi de frekansıyla doğru orantılıdır.

Okyanus biliminde, okyanus, deniz ya da göl gibi geniş su yüzeylerinde rüzgâr, deprem, akıntılar gibi etmenlerin oluşturduğu çalkantıya dalga denir. Meteorolojide dalga, Rossby dalgası ya da siklonik dalga gibi atmosferik dalgalanmaları karşılamak için kullanılır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021