Gorgoda Nedir? Kimdir?

DAP (Dijital Arşiv Projesi)

Nüfus aile kütüklerini, atik defterleri, vukuat defterlerini ve özel kütükleri ve vatandaşlık dosyalarını kapsayan yaklaşık 268 milyon sayfadan oluşan arşivlik malzemenin, teknik kapasitesi yüksek tarayıcılarla taranarak elektronik ortama aktarılmasına yönelik […]

Nüfus Kayıt ÖrneğiNüfus aile kütüklerini, atik defterleri, vukuat defterlerini ve özel kütükleri ve vatandaşlık dosyalarını kapsayan yaklaşık 268 milyon sayfadan oluşan arşivlik malzemenin, teknik kapasitesi yüksek tarayıcılarla taranarak elektronik ortama aktarılmasına yönelik proje çalışmalar, 2009 yılının son çeyreğinde hizmete giren 3000 m2 üzerine kurulu yaklaşık 15.000 m2 alana sahip modern arşiv binamızda yürütülecektir.

Arşiv hizmet binasında; idari bürolar, çalışma odaları, arşiv salonları,müze, konferans salonu, restorasyon ve ciltleme atölyesi, elektronik arşiv birimleri ve mikrofilm arşiv birimleri bulunmaktadır. Mevcut durumda kağıt ortamındaki nüfus aile kütüğü, vukuat defterleri ve özel kütüklerden oluşan belgelerin bulundukları ortamlarda uzun süre zarar görmeden saklanmaları, yapılan işin niteliğinden dolayı mümkün olmadığından hukuki ve tarihi değere sahip bu belgelerin elektronik ortama aktarılmaları büyük önem arz etmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik amacının (5.5) nolu hedefi doğrultusunda kağıt ortamında bulunan belgelerdeki verilerin elektronik ortama aktarılmasını gerçekleştirmek üzere TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen Dijital Arşiv Projesi (DAP) 110G108 numaralı proje olarak AR-GE projesi olarak destekleme kapsamına alınmış olup, çalışmalar TÜBİTAK-BİLGEM ile birlikte yürütülmektedir.

Mevcut belgeler dışında yıllık olarak ortalama 4 milyon civarında özel kütük merkeze gelmektedir. Projenin bitiminden sonra da belgelerin taranması faaliyetleri sürdürülecektir.
Bu yönüyle proje bir yandan sürekliliğini devam ettirecektir. Ayrıca matbu belgelerde karakter okuma işlemini gerçekleştirmek üzere OCR ( Optical character Recogntion )yazılımı proje kapsamında kullanılacaktır.

01.11.2010 tarihinde başlayan ve , 01.09.2013 tarihinde bitirilmesi hedeflen bu proje ile;
*Vatandaşlardan, Mahkemelerden ve diğer kurumlardan gelen taleplere daha hızlı cevap verilecek bir yapının kurulması,

*Arşivlenmiş olan kağıt ortamındaki belgelere ulaşılması,arşivden çıkarılarak çoğaltılması ve tekrar arşivlenmesi gibi iş akışından doğan zaman ve iş gücü kaybının önlenmesi ,
*Kağıt ortamındaki belgelerin kurumsal fonksiyonlara ve asli düzene uygun olarak sayısal ortamda indekslenmesi,

*Belgelerin fiziki kullanımından kaynaklanan yıpranmanın ve yok olmanın önüne geçilmesi, böylece belgelerin yok olmasından doğacak kurumsal sorumlulukların ve hak mahrumiyetlerinin önlenmesi,

*MERNİS gibi diğer e-devlet projeleriyle birlikte çalışabilirliğine imkan tanıyan alt yapının oluşturulması amaçlanmıştır.

Yazı etiketi:

Kategori: Vatandaşlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021