Değer Nedir?

Değer kavramı birçok disiplin içerisinde kendisine yer bulmuş ve farklı şekillerde tanımlanmış bir kavramdır. Felsefi anlamda değer ile Matematik biliminde yer ve­rilen değer aynı anlamı taşımaz veya din kültürü ve ahlak bilgisi alanında üzerinde durulan değer ile ikti­sadi ve idari bilimler alanında vurgulanan değer farklı anlamlar içerir.

Değer Nedir?
Değer Nedir?

Değerler eğitimi içerisinde yer alan “değer” kavramı üzerinden gidildiğinde değeri daha çok felsefi, psikolojik ve sosyolojik yönden incelemek gerekir. Bu yönden bakıldığında değer; bir şeyin öne­mini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, yüksek ve yararlı niteliktir.

Değer tanımları incelendiğinde, değerle en çok ilişkilendirilen kavramların; inançlar, eğilimler, standartlar, tutumlar ve öncelikler olduğu görülecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir