Gorgoda Nedir? Kimdir?

Değerler Eğitimi Hakkında Kısa Bir Bilgi

Bir ülkenin eğitim sistemi o ülkenin önem verdiği ve eğitim sistemine de yansımış olan değerlerle başlar. Bu değerler eğitimin çerçevesini, amaçlarını ve yönü­nü belirler. (Doğan, 1997.) Değerler eğitimi, eğitimdeki değerler […]

Bir ülkenin eğitim sistemi o ülkenin önem verdiği ve eğitim sistemine de yansımış olan değerlerle başlar. Bu değerler eğitimin çerçevesini, amaçlarını ve yönü­nü belirler. (Doğan, 1997.) Değerler eğitimi, eğitimdeki değerler transferini güç­lendirme yollarını arar. Bu transfer ise okuldaki müfre­dat ve ahlaki atmosferle ilgilidir.

Değerler eğitimi
Değerler eğitimi

Değerler; sınıflarda yapılan çalışmalar, okulun ve top­lumun etkinlikleri, ayrıca ilişkiler yoluyla öğretilir. Bu bağlamda değerlerin kazandırılması sürecinde oku­lun politikalarında ve prosedürlerinde değerlere yer verilmiş olması, okuldaki ilgili kişilerin öğrencilerle ve velilerle ilişkilerinde ortak ve temel değerleri gözete­rek hareket etmesi çok önemlidir. Bu bağlamda değerlerin kazandırılması sürecinde;

Yazı etiketi: , , , , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021