Gorgoda Nedir? Kimdir?

Depolama ve Depo Yönetimi

Depolama, belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsamaktadır. […]

Depolama, belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Depolar, tedarik zinciri içinde yer alan ürünlerin korunması, stoklanması ve en verimli şekilde ilgili yerlere ulaştırılması amacıyla konumlandırıldığı alanlardır ve bu ürünlerin geçici olarak saklandığı, dizildiği, ürün tipine göre tasarımı yapılmış yardımcı işletmelerdir. Bu alanlarda gerçekleştirilen depolama faaliyeti, fiziksel dağıtımın en önemli hareket merkezlerinden biridir. Depolama işlevinin temel amacı, büyük miktarlarda ve müşteri siparişlerine göre düzenlenmiş mamullerin depoya ve depodan pazara olan hareketlerinde kolaylık sağlamaktır.

Depoların yönetimine ilişkin özel bir öneride bulunmak doğru değildir, çünkü her durumun kendine özgü yöntemleri vardır. Ayrıca organizasyonların çeşitliliği de önemli bir etkendir. Gereksinimleri farklı olduğundan dolayı, bazen merkezî büyük bir depo, bazen bir dizi küçük depolar, bazen tek bir küçük depo, bazen de özel amaçlar için kullanılan tank, metal kap gibi bir donanım gerekebilir.

Depo Çeşitleri
Depolar genel olarak işleyişine, ürün şekline, mamul tipine ve mülkiyet sahipliği kriterlerine göre sınıflandırılmaktadır.

İşleyişine göre depolar:

Ürün şekline göre depolar:

Stoklanan mamul tipine göre depolar:

Mülkiyet Sahipliğine göre depolar

Etkin bir depolama yönetiminin Faydaları
Etkin bir depolama yönetimi sayesinde;

Depolama Sürecinin Adımları
Depolama süreci temel olarak beş adımdan oluşmaktadır:

Depolama Süreçlerinin Görevleri
Depolama süreçlerinin çeşitli görev ve rolleri bulunmaktadır:

Depo fabrika
Depo fabrika
konsolidasyon
konsolidasyon

Yığın Bölme; Sevkiyat, lojistikde yığın bölmenin iki anlamı vardır: Birincisi, transit geçiş yapan bir aracın hızı ya da muhtevasının boşaltılması, tasnif edilmesi ve yeniden yüklenmesidir. İkincisi ise tek bir yüke ait büyük bir sevkiyatın muhtelif alıcılara dağıtılmak üzere birçok küçük sevkiyata bölünmesidir. Depolama tesisini yığın bölme işlemi için kullanmak, konsolide etme işleminin tersidir. Düşük nakliye oranlarına sahip sevkiyatlar depoya taşınır ve daha sonra yine düşük miktarlarda gönderilmektedir. Yığın bölme işlemi dağıtım ya da terminal depolarında yaygındır.

Yığın bölme
Yığın bölme

Ürün Birleştirme:Farklı merkezlerden teslim alınan ürünlerin, farklı merkezler adına teslim alınarak depolanmasını sağlamaktadır. Bu sayede olası yanlış teslimatlar ve karışıklıklar önlenmekte, zamandan tasarruf edilmektedir.

Ürün birleştirme
Ürün birleştirme

Yazı etiketi: , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021