Depolama ve Depo Yönetimi

Depolama, belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsamaktadır.

Depolar, tedarik zinciri içinde yer alan ürünlerin korunması, stoklanması ve en verimli şekilde ilgili yerlere ulaştırılması amacıyla konumlandırıldığı alanlardır ve bu ürünlerin geçici olarak saklandığı, dizildiği, ürün tipine göre tasarımı yapılmış yardımcı işletmelerdir. Bu alanlarda gerçekleştirilen depolama faaliyeti, fiziksel dağıtımın en önemli hareket merkezlerinden biridir. Depolama işlevinin temel amacı, büyük miktarlarda ve müşteri siparişlerine göre düzenlenmiş mamullerin depoya ve depodan pazara olan hareketlerinde kolaylık sağlamaktır.

Depoların yönetimine ilişkin özel bir öneride bulunmak doğru değildir, çünkü her durumun kendine özgü yöntemleri vardır. Ayrıca organizasyonların çeşitliliği de önemli bir etkendir. Gereksinimleri farklı olduğundan dolayı, bazen merkezî büyük bir depo, bazen bir dizi küçük depolar, bazen tek bir küçük depo, bazen de özel amaçlar için kullanılan tank, metal kap gibi bir donanım gerekebilir.

Depo Çeşitleri
Depolar genel olarak işleyişine, ürün şekline, mamul tipine ve mülkiyet sahipliği kriterlerine göre sınıflandırılmaktadır.

İşleyişine göre depolar:

 • İşletme deposu
 • Dağıtım deposu

Ürün şekline göre depolar:

 • Dökme yük depoları
 • Parça yük depoları

Stoklanan mamul tipine göre depolar:

 • Ticari ürün depoları
 • Dökme yük (akışkan ürün) depoları
 • Ev eşyası depoları
 • Genel eşya depoları
 • Mini depolar

Mülkiyet Sahipliğine göre depolar

 • Özel depolar
 • Genel depo
 • Karma depo
 • Taşıt depoları
 • Soğuk hava depoları, olarak sınıflandırılmaktadır.

Etkin bir depolama yönetiminin Faydaları
Etkin bir depolama yönetimi sayesinde;

 • Depoda en az alan/hacim kullanımı,
 • En fazla depolama imkânı,
 • Talepleri hızla karşılayabilme,
 • En az fire,
 • Etkin güvenlik sağlayabilme,
 • Veri güvenilirliği,
 • En az hatalı sevkiyat imkânı, sağlanabilmektedir.

Depolama Sürecinin Adımları
Depolama süreci temel olarak beş adımdan oluşmaktadır:

 • Giriş süreci hammadde, yarı mamul veya mamul stokları, bir üretim deposunda veya dağıtım merkezinde muhafaza edilir.
 • Hammadde, yarı mamul veya mamul stokları niteliklerine göre tahsis edilmiş ilgili depo bölümlerine yerleştirilir.
 • Siparişlerin alınmasıyla, hammadde, yarı mamul veya mamul stoklarının depolandıkları bölümde belirlenen teknikler ile hareketini tanımlar.
 • Hammadde, yarı mamul veya mamul stokları, ürün birleştirme ve kalite kontrol testinden geçirildikten sonra, hertürlü depo riskine karşı ambalajlanır.
 • Depoda çıkışı planlanan hammadde, yarı mamul veya mamul stoklarının taşıma araçlarına taşıma üniteleri yardımıyla gruplandırılarak yerleştirilir.

Depolama Süreçlerinin Görevleri
Depolama süreçlerinin çeşitli görev ve rolleri bulunmaktadır:

 • Üretimi Destekleme; Yüzlerce parçadan meydana gelen bir ürünün birçok alt tedarikçiden toplanması ve tam zamanında üretim ortamına aktarılmasını gerçekleştirmektedir.
Depo fabrika
Depo fabrika
 • Stoklama; Deponun asıl işlevi malların saklanması ve tüketici isteklerine uygun olarak ayrılıp gruplandırılmasını sağlamaktır. Mallar müşteriler istediği zamanda sunabilmek için stoklanmaktadır.
 • Konsolidasyon; Depolarda konsolidasyon, farklı üretim veya tedarik merkezlerinden teslim alınan malzemelerin farklı talep makamlarına sevk edilmesi için depolanması anlamına gelmektedir. Konsolidasyon kelimesi, birleştirme anlamına gelmektedir, ancak bu işlemin ürün birleştirmeden farkı, aynı adrese gidecek farklı göndericilerden gelen farklı yüklerin depoda konsolide edilerek, tek araçla sevk edilmesi hedeflenmektedir.
konsolidasyon
konsolidasyon

Yığın Bölme; Sevkiyat, lojistikde yığın bölmenin iki anlamı vardır: Birincisi, transit geçiş yapan bir aracın hızı ya da muhtevasının boşaltılması, tasnif edilmesi ve yeniden yüklenmesidir. İkincisi ise tek bir yüke ait büyük bir sevkiyatın muhtelif alıcılara dağıtılmak üzere birçok küçük sevkiyata bölünmesidir. Depolama tesisini yığın bölme işlemi için kullanmak, konsolide etme işleminin tersidir. Düşük nakliye oranlarına sahip sevkiyatlar depoya taşınır ve daha sonra yine düşük miktarlarda gönderilmektedir. Yığın bölme işlemi dağıtım ya da terminal depolarında yaygındır.

Yığın bölme
Yığın bölme

Ürün Birleştirme:Farklı merkezlerden teslim alınan ürünlerin, farklı merkezler adına teslim alınarak depolanmasını sağlamaktadır. Bu sayede olası yanlış teslimatlar ve karışıklıklar önlenmekte, zamandan tasarruf edilmektedir.

Ürün birleştirme
Ürün birleştirme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir