Gorgoda Nedir? Kimdir?

Doğal Gaz Tesisatçısı

Doğalgaz tesisatının bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kalorifer kazanı vb.) kadar, projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve sistemi kurup, testini […]

Doğal Gaz Tesisatçısı
Doğal Gaz Tesisatçısı

Doğalgaz tesisatının bina girişinden kullanıldığı en son cihaza (fırın, ocak, şofben, kalorifer kazanı vb.) kadar, projesine uygun olarak tüm kısımlarını mühendis veya teknikerin denetiminde monte eden ve sistemi kurup, testini yaparak ilgili gaz şirketinin kontrol elemanlarının nezaretinde tesisatı işletmeye açan kişidir.

GÖREVLER
– Binada kurulacak olan doğalgaz sisteminin plan ve şemasını okur,
– Kolon tesisatı için binada uygun yeri seçer,
– Bina girişinden tüketim cihazlarına kadar boruları keser, büker, bakır boruları lehimle, çelik boruları kaynakla veya ekleme parçaları ile birbirine ekler ve gereken boylarda hazırlar,
– Plan ve şemaya göre boruların geçeceği delikleri hazırlar,
– Boruları yerleştirir,
– Doğalgaz tüketim cihazının binanın neresine yerleştirileceğine karar verir,
– Doğalgaz sayacının yerini tespit eder,
– Sistemi çalıştırır, gaz tesisatlarına ve bacalara kontrol testleri yapar,
– Gaz kaçaklarına karşı önlemler alır,
– Arıza olduğunda onarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Makineler:
– Kaynak makinesi,
– Matkap tezgahı,
– Sütunlu zımpara taşı tezgahı,
– Hidrolik demir testere tezgahı,
– Demir daire testere tezgahı,
– Bakır boru işleme ekipmanları,
– Lehim ekipmanı,
– El breyzi,
– Sac bükme,
– Kenet makinesi,
– Rulo makinesi vb.
Malzemeler:
– Çelik, demir, bakır borular,
– Bağlantı parçaları,
– Hortumlar,
– Sızdırmazlık malzemeleri (macunlar, ketenler, özel dolgu malzemeleri),
– Gaz dedaktörü,
– Regülatörler,
– Sayaç,
El Aletleri:
– Ayaklı ve tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi,
– Eğeler, keskiler, gönyeler,
– Somun anahtarı, tornavida,
– Tenekeci makası,
– Kol testere, metre,
– Çelik cetvel,
– Su terazisi,
– Tebeşir,
– Kurşun kalem, not defteri vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Doğalgaz tesisatçısı olmak isteyenlerin;
-Normal düzeyde genel yeteneğe,
-Ellerini ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
-Dikkatli, sorumluluk sahibi,
-Bedence güçlü ve sağlıklı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Doğalgaz tesisatçıları, binalar, kazan daireleri gibi kapalı yerlerde, bazen açık havada, ayakta çalışırlar. Doğalgazın patlayıcı ve zehirleyici özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çalışma alanı gelişen bir meslektir. Doğalgaz projesinin büyük şehirlerde tüm semtlere ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir. Toplu ısınmada bireysel ısınmaya geçiş, kat kaloriferlerinin yaygınlaştırılması bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır.

Meslek elemanları, doğalgaz tesisatı döşeyen işyerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerini açma imkanları da vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Endüstri meslek liselerinin tesisat teknolojisi bölümünde,Çok programlı liselerin tesisat teknolojisi bölümünde, ayrıca yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

(Ülkemizde doğalgaz tesisatçılığı eğitiminin sistematik hale getirilebilmesi için endüstri meslek liselerinde var olan “Sıhhi Tesisat” bölümleri “Tesisat Teknolojisi” bölümüne dönüştürülmüştür.)
Ayrıca belediyeler bünyesinde de zaman zaman doğalgaz tesisatçılığı konusunda kurslar düzenlenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

Endüstri meslek liselerine girebilmek için ise en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okula giriş şartlarına uygun olmak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi İlköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzey genel eğitim 1,5 yıl olup, haftanın 2 günü okulda teorik, 3 günü işyerlerinde pratik eğitim görerek mesleği öğrenebilirler. Eğitimleri süresinde öğrenciler;
– Doğalgazın tanımı, önemi, tarihçesi ve özellikleri,
– Tesisat döşenmesinde kullanılan malzemeler ve uygun malzeme seçimi,
– Meslek elemanlarının kullandıkları makine, araç ve gereçler,
– Doğalgaz sayaçları ve sayaçlara uygun tesisat,
– Doğalgaz tesisatçısının kullanabileceği ölçme ve kontrol aletlerinin tanımı ve kullanımı,
– Tesisatçıların kullandığı markalama aletleri ve markalamanın amacı,
– Eğeleme, delme, kesme, bükme, pafta ve kılavuzla diş açma, lehimleme araçları, aletleri ve teknikleri,
– Binaların doğalgaz iç tesisatında kullanılacak boruların çapını tayin etme,
– Doğalgaz iç tesisat borularının ve cihazlarının projelendirilmesi, yerleştirilmesi kuralları,
– Sızdırmazlık testleri, hava tahliye yöntemleri ve yeterli hava sağlamak için baca açılması,
– Doğalgaz tesisatının montajı, bakımı, onarımı ve kullanımı hakkında mesleki yeterlilikler kazanırlar.

Endüstri meslek liseleri “Tesisat Teknolojisi” bölümü bünyesinde eğitim süresi,, birinci ve ikinci yıl ortak program, üçüncü yıl “Isıtma-Doğalgaz Tesisatı” ihtisas programı olmak üzere 4 yıldır. Bu bölümde; öğrencilere konutlar, işyerleri ve diğer sosyal tesislerde kullanılan doğalgaz, sıhhi ve ısıtma tesisatı ile ilgili tesisat, montaj, bakım, onarım ve kullanımı hakkında mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır. Öğrenciler 3. sınıftan itibaren isteklerine göre ısıtma-sıhhi tesisat veya ısıtma-doğalgaz tesisatı ihtisas alanlarına ayrılmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME
– Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
– Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca”, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesinin alınması zorunludur.
– Meslek liselerinin “Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Doğalgazi)” alanlarından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler

Ayrıca meslek liselerinin “Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Doğalgazi)” alanından mezun olanlar, olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Doğalgazı)” alanından mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle, öncelikle yerleştirilebilmektedirler.”

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Çıraklık eğitimindeki öğrenciler işyerlerinde çalışırken, endüstri meslek lisesi öğrencileri ise staj sırasında asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaya hak kazanırlar.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,
Hastalıklı iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

Doğalgaz tesisatçıları, işe ilk başladıklarında kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde asgari ücretin 2 katı, özel sektör kurum ve kuruluşlarda ise asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık ücret alabilmektedirler. Tecrübeleri, işteki pozisyonları ve işletmelerin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021