Dökümantasyon ve Enformasyon Elemanı

Dökümantasyon ve Enformasyon Elemanı

Dökümantasyon ve Enformasyon Elemanı

Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir.

GÖREVLER
Kayıtlı bilginin üretimine, erişimine, düzenlenmesine, yeniden biçimlenmesine, yorumlanmasına, yayınlanmasına ve iletilmesine yönelik hizmetleri yürütmek, yönlendirmek amacıyla;
– Bilginin kimliğini oluşturur (ne içerdiği, nerede olduğu ve nasıl ulaşılabileceği)
– Bilgileri konularına göre sınıflar, korur,
– Kütüphaneye veya bilgi merkezine gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları bilgiyi veya dokümanı bulmalarına yardımcı olur,
– Dışarıya ödünç kitap, kaset veya disket verme hizmetlerini yürütür,
– Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ve dokümanları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,
– Kıymetli dokümanların korunması için önlem alır,
– Bilgi merkezi veya kütüphanedeki dokümanların sayımını yapar,
– Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,
– Abone olunan süreli yayınları izler,
– Yeni yayınları izleyerek bilgi merkezine kazandırmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar
– Kitap
– Televizyon
– Ses kaseti
– Video-video kaset
– Mikrofiş okuma cihazları
– Katalog fişleri ve kartlar
– Fotokopi makinesi
– Mikrofiş okuma cihazları
– Mikrofilm makineleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Dokümantasyon ve enformasyon elemanı olmak isteyenlerin,
– Normalin üstünde sözel yeteneğe sahip,
– Okumayı seven,
– Analitik düşünebilen (metinler arasındaki bağlantıları kolayca kurabilen)
– Dikkatli, ayrıntı ile uğraşmak ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan,
– İnsanlarla iyi ilişki kurabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dokümantasyon ve enformasyon elemanları kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda çalışırlar. Çalışırken hem malzeme (bilgisayar, kitap, disket) hem veriler (kitapların veya bilgi içeren kaynakların numaraları), hem de insanlarla ilgilidirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– 20. yüzyılın başında meydana gelen yayın patlaması ve hızla artan bilgi üretimi ile birlikte bilim ve teknolojinin her alanında bilgiye duyulan ihtiyaç da artmıştır.
– Bilgi kaynaklarının basılı formdan her türlü medyaya kadar çeşitlilik göstermesi, özellikle belirtilen alanlarla ilgili araştırmacılar için bilgi kaynağından çok doğrudan kaynağın içerdiği bilgiye erişimi daha önemli hale getirmiştir. Bu nedenle günümüzde yurt içinde ve yurt dışında üretilen her türlü bilginin derlenerek bilgi merkezlerinde kullanıma sunulmasını gerektirmektedir.
– Bu nedenle bilgiye ulaşmanın çok önemli olduğu günümüz dünyasında bu meslek alanında yetişmiş olan kişilere olan ihtiyaç da artmıştır.
– Bu mesleğe sahip olanların kütüphanelerde, ( milli kütüphane, halk kütüphanesi, üniversite ve okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler) arşivlerde dokümantasyon ve bilgi merkezlerinde çalışma imkanları vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Dokümantasyon ve Enformasyon” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Dokümantasyon ve Enformasyon” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Kütüphanecilik veya Dokümantasyon ve Enformasyon ” lisans programı için yeterli “sözel (SÖZ)” puan almak
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Kütüphanecilik veya Dokümantasyon- Enformasyon ” lisans programı ile ilgili bir programı tercih etmek.

Liselerin Sosyal Bilimler dil-edebiyat alanlarından mezun olanlar, bu programı tercih ederlerse, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak ÖSS-SÖZ puanlarına eklenir. Bu da onların yerleşme olasılığını artırır.

Bunun dışındaki alan, kol ya da bölümlerden mezun olanların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.20 ile çarpıldığından, bu durumdaki adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Ankara ve Hacettepe Üniversitesinde Kütüphanecilik bölümüne bağlı olarak 3 yıl eğitim verilir. 4. yılda dokümantasyon ve enformasyon bölümünün dersleri verilmektedir.

Eğitimin 1. yılında; Bilgi ve belge bilimine giriş, bilgi kayıt ortamları ve yönetimi, bilgisayara giriş, bilginin organizasyonu, danışma kaynakları,

2. yılında; Bilginin organizasyonu, bilgi erişim, işletim sistemleri ve ofis programları, bilgi hizmetleri,

3. yılında; Bilginin organizasyonu, araştırma yöntemleri, veri tabanları,sistem analizi, sosyal ve insani bilimlerde bilgiye erişim,

4. yılında dokümantasyon ve enformasyon ile ilgili dersler; bilgisayarda işletim sistemleri ve grafik tabanlı işletim, Bilginin organizasyonu, dizinleme ve öz çıkarma teknikleri, bilgi ağları, halkla ilişkiler ve bilgi pazarlama, dizinleme ve öz çıkarma teknikleri, linguistik gibi zorunlu dersler alırlar.
Son yılda süreli yayınlar, kütüphane otomasyonu, yönetim bilişim sistemleri, kütüphane yönetimi, danışma kaynakları ve kütüphane otomasyonu ile ilgili seçmeli dersler alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Kamu kuruluşlarında çalışanların ise, çalışma süresinin ve tecrübesinin artmasına bağlı olarak müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.
Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, politikasına göre değişmek,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen genel idari kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir