Dolu Hücre Yöntemleri

Bu yöntemlerde temel prensip esnasında ağaç malzemenin emprenye  edilen zonu içerisine  alabileceği en yüksek  miktarda emprenye   maddelerinin yerleştirilmesidir. Böylece emprenye edilen zon ile dolmaktadır. Bu metod ilk defa 1831 yılında Fransız BREANT tarafından ortaya çıkarılmış ve   patenti alınmıştır. Daha sonraları  1838 yılında  çinko klorür çözeltisi kullanarak  W. BURNETT ve kreozo  kullanmak suretiyle J. BETHELL tarafından endüstriyel uygulamaları   yapılmıştır.

Başlangıçta ağaç malzemeye  635 mm lik bir ön vakum uygulanarak  odunsu hücrelerdeki hava dışarı alınmaktadır. Uygulanan vakumun süresi ağaç türü, ağaç   malzemesinin kalınlığı ve özgül ağırlığa bağlı olarak  15 dakika ile 60 dakika arasında değişmektedir. Bu şekilde ön vakum muhafaza edilerek emprenye maddesi kazana doldurmaktadır. Kazan tam olarak doldurulduktan sonra ön vakum kaldırılmakta ve  basınç uygulamaya başlanmaktadır. Basınç yavaş yavaş  10-14 kp/cm2 ye  kadar yükseltilmektedir. Yeterli emprenye maddesi absorbisyonu sağlanıncaya kadar basınç uygulaması devam etmektedir. Bu süre genellikle kalınlık ve ağaç türlerine bağlı olarak 1-6 cm arasında  olabilmektedir. Basınç uygulamasına daha sonra san verilerek emprenye maddesi kazandan  alttaki depolama kazanına alınmaktadır. Nihayet 635 mm lik son bir vakum  10-15  dakika süre ile uygulanarak  fazla emprenye maddesinin dışarı sızması önlenmektedir. Dolu hücre metodunda vakum –  basınç programı uygulaması Şekil 58’de görülmekte ve grafikte görülen program uygulanmaktadır.

– 600 mm Hg ‘lık vakum uygulanır. Ağaç türlerine göre bu vakum süresi çam için  30 dakika, kayın  meşe ve melez türlerinde 60 dakika , ladinde ise 120 dakikadır. Daha sonra emprenye  maddesi kazana sevkedilir.

– 7,8 kg/cm2 basınç uygulanır. Bu basınç çamda 60 dakika , meşe  kayın ve  melezde 120 dakika  ,  ladinde 240  dakika olmalıdır. Daha sonra 400  mm/Hg ‘lık vakum  5 dakika süre ile uygulanır ve vakuma son verilerek emprenye işlemi tamamlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir