Döşeme ve Duvar Kaplamacısı

Döşeme ve Duvar Kaplamacısı

Döşeme ve Duvar Kaplamacısı

Yapıların iç ve dış yüzeylerini çeşitli yapı malzemeleriyle (karo-fayans, PVC, kağıt, mermer, seramik vb. ile) kaplayarak güzelleştiren kişidir.

GÖREVLER

– Proje ve diğer şartnameleri inceler,
– Kaplama yapacak yüzeyi düzenler,
– İşlem yapılacak yüzeylere yapıştırma işlemi için gerekli olan harcı ya da yapıştırma elemanlarını sürer ve malzemeleri istenilen biçim ve şekilde sabitler,
– Yüzey üzerinde gerekli girinti ve çıkıntıları yapar,
– Döşeme ve kaplama üzerinde kalan toz kir vb. temizler,
– Mesleği ile ilgili malzemelerin hazırlanması, taşınması ile ilgili araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tesviye betonu, mala, çekiç, pense, kireç, çimento, alçı, kil, kum, seramik, karo, duvar kağıtları, metre, gönye, kesme makinesi, su terazisi, yapıştırırcılar ve makas.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Döşeme ve duvar kaplamacısı olmak isteyenlerin;
– Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
– Uzun süre ayakta ve eğilerek çalışmaya uygun bir bedene sahip,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilen,
– Renkleri ayırt edebilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

– Çalışma ortamı genellikle içeride olmakla beraber zaman zaman dışarıdadır.
– Ortam aydınlık, tozlu ve mevsim şartlarına göre sıcak veya soğuk ve rutubetlidir.
– Çalışırken alet ve malzemelerle uğraşılır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek, varlıklarını dış etkenlerden korumak ve barınmak için meskenler yapmışlar ve daha sonrada bu meskenlerin daha kullanışlı hale gelmesi ve güzelleşmesi için döşeme ve kaplama işlemleri yapmışlardır. Dolayısıyla bu mesleğin iş imkanları inşaat sektörü ile iç içedir.
İnşaatların bol, gelişmeye açık yerleşim birimlerinin ve mevsim şartlarının ılıman olduğu yörelerde sürekli iş olurken, bir kısım bölgelerde mevsimliktir.
İnşaat firmalarının yurtdışı bağlantıları bu meslekteki elemanlar için iş fırsatları demektir.
Bu meslekte çalışanların hemen tamamına yakını bir işyerine bağlı olmaktan çok, bireysel olarak iş yapmakta ve ilgilerle direk veya inşaat şirketleri kanalı ile bağlantı kurmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda Türkiye genelinde tüm mesleki eğitim merkezlerinde bu alana yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Döşeme ve duvar kaplamacısı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır.
– Eğitimin teorik dilimi haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, pratik dilimi ise haftada 5 gün çıraklık sözleşmesi yapılan işyerlerinde verilmektedir. Teorik eğitim ile pratik eğitim birbirine paralel olarak düzenlenmesine çalışılmıştır.
– Programda; her çıraklık eğitim programında ortak olarak alınan genel bilgi derslerinin yanı sıra, 3 yıl süren “Meslek Bilgisi, Teknik Resim, Meslek Resmi” dersleri yer almaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Döşeme ve duvar kaplamacısı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

3308 sayılı yasa gereği, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere işveren tarafından ücret ödenmektedir.
Eğitim gören öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
Yapılan işin ücreti metre kare ücreti, yevmiye veya iş bitimi toplu olarak anlaşma çerçevesinde alınmaktadır. Yapılan işin bir kısmı lükse girdiğinden alınan ücrette yükselebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir