Dünyayı sorgulayan insanoğlu

Büyük keşifler, olağanüstü buluşlar ve yeni düşünceler çağı olan XV. yüzyıldan beri Dünya’nın yuvarlak olduğu ve Güneş’in etrafında döndüğü biliniyor. XVIII. yüzyıldan itibaren ciddi, akılcı çalışmalar başladı. İnsanlar o zamandan itibaren bulunduğu yerin şeklini değiştirmeye ve yönetmeye, kömür ve madenler elde etmek için kazılar yapmaya, enerji elde edebilmek için akarsuların yönlerini değiştirmeye başladılar. Ama bütün bunlar insanın yeryüzünde iktidarı ele geçirdiğini ileri sürebilmek için yeterli midir?

Yaradılışın Duvar Halısı
Yaradılışın Duvar Halısı

İlk insanlar ayakta durmayı becerebildikleri andan itibaren, üzerinde hareket ettikleri Dünya’nın bir anne gibi kendilerine yiyecekler getirip sunduğunu, barındırdığını, bazen üzüntülerini yatıştırdığını anlamışlardı. Ama o hiçbir zaman sorularına cevap vermiyordu. Daha sonraları, Dünya’yı sularla çevrili, yassı bir ada olarak görmeye başladıklarında, sütunların gökyüzünü havada tuttuğunu, evrenin sınırının düz bir ufuk çizgisi olduğunu düşünüyorlardı, dünya görüşleri ise karanlık gizli güçlere, tanrılara, fantezilere dayanıyordu. Ve onlar için hayatının büyük efendisi ölümdü.

Cehennem Efsanesi
Cehennem Efsanesi

Kendi varoluşunun ve evrenin oluşumuyla ilgili efsaneler zihninde yer eden XX. yüzyıl insanı için artık kuşkusuz Dünya ufak bir toz zerresinden başka bir şey değidir, ama yaşamı ve aklı taşıyan bir toz zerresi. Efsane, yaradılış bilimsel olarak aydınlanıncaya, her zaman sorulan sorulara: “Biz insanlar nereden geliyoruz? Ya evren, yaşam nereden, nasıl oluştu?” sorularına kesin tatmin edici yanıtlar alıncaya kadar devam edecek. Efsaneyle birlikte, tanrılar, haberciler, kahramanlar sürüp gider. Şekillerinin, görünüşlerinin önemi yoktur. Uygar insanlar için Dünya bilimsel ve felsefi düşüncenin konusu olacaktır. Ama herkes için hâlâ ve her zaman hayal ile gerçeğin birbiriyle kaynaştığı bir kavram olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir