Gorgoda Nedir? Kimdir?

Cehennem Efsanesi

Cehennem Efsanesi

Görselin bulunduğu yazıya dön: Dünyayı sorgulayan insanoğlu

Cehennem Efsanesi

CEHENNEM EFSANESİ Burada gözüken resim, Berry Dükü’nün Parlak Zamanları adlı bir XV. yüzyıl elyazması kitabındandır. Değişik çağlara ve dinlere göre çeşitli şekillerle kaplıdır. Çoğunlukla bu korkunç karanlık, gezinen ruhlarla dolu bir çukurdur (Yunan ve Roma). Orada dinsizler, iblisler tarafından yargılanırlar (Pers), sonsuz ıstıraba, acıya çarptırılmış kötüler (Musevilik’te) ve en ağır cezalara çarptırılmış hak dininden olmayanlar bulunur (İslamiyet’te).

Gorgoda © 2021