Gorgoda Nedir? Kimdir?

Eğitim

Önceden belirlenmiş amaçlara göre, insan davranışlarında kalıcı gelişmeler sağlamaya yönelik plânlı etkinlikler sistemi. Eğitim, bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması sürecidir. Tarihin ilk dönemlerinde, eğitim kurumları ve uzman eğiticiler yoktu. Çocuğun, içerisinde yaşadığı toplumsal çevre okul, aralarında yaşadığı tüm yetişkinler de öğretmen işlevini görüyordu. Zamanla, toplumlar geliştikçe yeni kuşaklara aktarılacak bilgi birikimi, bireylerin tek […]
EğitimÖnceden belirlenmiş amaçlara göre, insan davranışlarında kalıcı gelişmeler sağlamaya yönelik plânlı etkinlikler sistemi. Eğitim, bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması sürecidir. Tarihin ilk dönemlerinde, eğitim kurumları ve uzman eğiticiler yoktu. Çocuğun, içerisinde yaşadığı toplumsal çevre okul, aralarında yaşadığı tüm yetişkinler de öğretmen işlevini görüyordu. Zamanla, toplumlar geliştikçe yeni kuşaklara aktarılacak bilgi birikimi, bireylerin tek başlarına aktaramayacağı kadar çoğaldı. Böylece, kültür aktarımının en özgün unsuru olan okullar ortaya çıktı.

Bireyler, toplum içinde değer verilen bilgi, tutum ve davranışları eğitim yoluyla edinir. Her toplumun kendine özgü bir eğitim sistemi vardır. Toplumlar geliştikçe iş bölümü artmış ve eğitimin önemi giderek ön plâna çıkmıştır. Eğitim artık bir kamu hizmeti olarak kurumlaşmıştır.

Yalnızca okullarda gerçekleştirilen, sistemli ve kontrollü öğrenme etkinliği öğretim olarak adlandırılır. Eğitim, öğretimi de kapsayan, yaşam boyu devam eden bir öğrenme etkinliğidir. Eğitim sürecinin üç önemli aşaması vardır. Bunlar; amaç, öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme aşamalarıdır. Eğitimin bir amacı olmalıdır. Bireylerin hangi bilgileri kazanacağı amaç aşamasında belirlenir. Daha sonra öğrenme ve öğretme etkinlikleriyle bu bilgiler kazandırılır. Son aşamada da, kazanılan bilgilerin amaca uygun olup olmadıkları değerlendirme yoluyla belirlenir. Aile, okul, iş yeri, asker ocağı ve başka toplumsal gruplar da aynı zamanda birer eğitim merkezidir. Bu nedenle, eğitim, bir toplumun kültürüne ait olma süreci olarak da tanımlanabilir.

Günümüzde eğitim sürecinin önemli bir bölümünü okullar oluşturur. Ülkemizdeki okullar genel, mesleki ve teknik düzeyde eğitim verir. Yetişkinler için oluşturulmuş bazı okullarda da halk eğitimi adı altında, endüstri, tarım ve hizmet alanlarına yönelik eğitim verilir. Gelişen teknoloji, eğitim alanında da önemli değişikliklere yol açmıştır. Eskiden okullarda yalnızca kara tahta, kitap ve defter kullanılırken bugün gelişmiş bilgisayarlar öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021