Gorgoda Nedir? Kimdir?

Ekonometrist

Ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirilmesi, planlanması ve uygulaması konularında inceleme ve araştırma yapan kişidir. GÖREVLER Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal […]

Ekonometrist
Ekonometrists

Ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirilmesi, planlanması ve uygulaması konularında inceleme ve araştırma yapan kişidir.

GÖREVLER
Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar.
Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler,
Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler,
İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

• Bilgisayar,
• Hesap makinesi,
• Çeşitli iletişim araçları,
• Büro malzemeleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ekonometrist olmak isteyenlerin;
• Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip,
• Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
• Sosyal olaylara ilgili,
• Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan,
• Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
• Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ekonometri bölümünü bitirenler;
• Kamu kurum ve kuruluşlarında,
• Bankacılık sektöründe,
• Araştırma şirketlerinde,
• İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde,
• Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar.

• Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin “Ekonometri” bölümlerinde verilmektedir:

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Ekonometri” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-2)” puan almak,
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ekonometri” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

Eğitim süresince öğrencilere:
1. Yıl: İktisat, İşletme, Muhasebe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Hukuka Giriş, Matematik, Medeni Hukuk, İstatistik,
2. Yıl: Mikro İktisat, Kamu Maliyesi, Sosyal Politika, Envanter Bilanço, Bilgi İşlem, İstatistik, Makro İktisat, Mali Analiz Teknikleri, Model Kurma Teknikleri,
3. Yıl: Bilgisayar Programlaması, Matematiksel İstatistik, Ekonometriye Giriş, Matematiksel İktisat, Doğrusal Cebir, Yöneylem Araştırması, İstatistiksel Karar Teorisi, Araştırma Yöntemleri,
4. Yıl: Uluslararası İktisat, Ekonometrik Modeller, uygulamalı Ekonometri, Planlama ve Programlama Teknikleri, Fizibilite Analizi, Örnekleme ve seçmeli dersler gibi mesleki konularda dersler verilmektedir
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.
Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim sonrası kazanç durumu ise, işletmenin yapısı, büyüklüğü ve kişinin yetenek ve tecrübesine göre değişiklik göstermektedir
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
• İlgili Eğitim Kurumları,
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
• Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021