Gorgoda Nedir? Kimdir?

Ekonomi

İnsan ve toplum yaşamındaki maddelerin üretim, tüketim ve bölüşüm şekilleri ve bunlardan doğan ilişkilerin bütününe verilen ad. Ekonomi bilimi; makro iktisat, mikro iktisat, tüketiciler, şirketler, tüccarlar ve çiftçiler gibi ekonomik birimlerin tekil davranışlarını ele alır. Ayrıca ekonomi; tüketim, yatırım, dış ticaret dengesi ve para politikaları dengesi gibi konuları da inceler. Ekonomi biliminde, insanların satın aldığı […]
Ekonomiİnsan ve toplum yaşamındaki maddelerin üretim, tüketim ve bölüşüm şekilleri ve bunlardan doğan ilişkilerin bütününe verilen ad. Ekonomi bilimi; makro iktisat, mikro iktisat, tüketiciler, şirketler, tüccarlar ve çiftçiler gibi ekonomik birimlerin tekil davranışlarını ele alır. Ayrıca ekonomi; tüketim, yatırım, dış ticaret dengesi ve para politikaları dengesi gibi konuları da inceler.

Ekonomi biliminde, insanların satın aldığı şeyler, mallar ve hizmetler olarak iki gruba ayrılır. Mallar ekmek, giysi, ev, otomobil gibi nesnelerdir. Hizmetse lokantada, berberde, bankalarda, turizm şirketlerinde vb. para karşılığında yapılan yararlı çalışmalardır. Bu mal ve hizmetleri üreten ve sunan kişilere üretici; onları satın alan kişilere de tüketici denir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021