Ekosistem

  • Nedir?

EkosistemDünya üzerindeki canlı ve cansız varlıkların, aralarında karşılıklı ilişkiler kurarak oluşturdukları biyolojik sistemlere verilen genel ad (dağ ekosistemi, göl ekosistemi, çöl ekosistemi gibi).

Ekosistemi oluşturan belli başlı ögeler abiyotik maddeler, yapıcı organizmalar, tüketici organizmalar ve ayrıştırıcılardır. Herhangi bir ekosistemdeki cansız varlıklara, yani hava, su, toprak ve bunları oluşturan elementlere abiyotik madde denir. Yapıcı organizmalar serbest hâlde bulunan elementleri birleştirerek canlıların besinini oluşturan maddelere dönüştürür. Örnek olarak bitkilerdeki fotosentez verilebilir. Tüketici organizmalar da bitkileri ve hayvanları besin olarak kullanan canlılardır. Ayrıştırıcılar organizmaların atıkları ve ölü organizmalar üzerinden beslenirler. Bunları en küçük yapı birimlerine kadar parçalarlar. Böylece bir ekosistemdeki besin zinciri tamamlanmış ve ekosistemin sürekliliği sağlanmış olur. Ekosistemi oluşturan ögelerden birinin zarar görmesi bütün ekosistemi olumsuz yönde etkiler.

Bir ekosistemi oluşturan canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim hâlindedir. Bununla birlikte bazı ekosistemler arasında doğal sınırlar da vardır. Örnek olarak bir orman içindeki göl verilebilir. Gölde yaşayan balıkların, bitki ve öteki canlıların ormanla ilişkisi oldukça azdır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Böylece değişik biyolojik sistemler ortaya çıkar. Genel olarak ekosistemler, karasal ekosistemler ve sucul ekosistemler olarak ikiye ayrılır.

Ekosistem Tipleri

Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim hâlindedir. Bununla birlikte bazı ekosistemler arasında doğal sınırlar da vardır. Örnek olarak bir orman içerisindeki göl verilebilir. Gölde yaşayan balıkların, bitki ve diğer canlıların ormanla ilişkisi oldukça azdır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Böylece değişik biyolojik sistemler ortaya çıkar. Genel olarak karasal ekosistemler ve sucul ekosistemler olarak ikiye ayrılır.

“Ekosistem” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir