Elektrik Tesisatçısı

Elektrik Tesisatçısı

Elektrik Tesisatçısı

Bina içinde ve dışında, yüksek gerilim tesisatı hariç elektrik tesisatının yapılması, bakımı ve arızalarının giderilmesi işini yapan kişidir

GÖREVLER
• Elektrik tesisatçılarının yetki ve sorumlulukları “Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Yönetmeliği”nde belirtilmiştir. Buna göre;
• Bağlantı gücü 16 KW ‘a kadar olan binaların elektrik içi tesislerinin plan, proje, resim ve hesaplarını hazırlar,
• Bağlantı gücü 75 KW’ 400 volta kadar olan tesislerin elektrik iç tesisatını yapar,
• Bağlantı gücü 500 KW, 400 volta kadar olan tesisleri işletir,ve bakımını yapar,
• Kendileri tarafından yapılan tesislerin; bakım, muayene bağlantı ve kabulü için gerekli işlemleri tamamlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

• Avometre (ampermetre, voltmetre, ohmetre) wattmetre, sayaç,
• El matkabı, havya, pense, tornavida, kargaburun, kontrol kalemi, çekiç, keski, yan keski vb.,
• PVC (plastik) boru ve spiral (bükülgen), boru, klavuz, yalıtım malzemeleri, duylar, anahtar ve priz çeşitleri, (sıvaüstü, ankestra, antgron) enerji dağıtım tabloları, sigorta ve şalter çeşitleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
• Elektrik tesisatçısı olmak isteyenlerin,
• Ortalamanın üzerinde genel yeteneğe sahip,
• Elleri ve gözleri sağlam (renkleri ayırdedebilen),
• Dikkatli, tedbirli,
• Yönergeyi izleyebilen,
• Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
• Sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bina içinde ve dışında görev yaparlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişir ama genelde kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik tesisatının yapımı ve arızalarının giderilmesinde değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Elektrik tesisatçılarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. Genelde özel sektöre ait işletmelerde çalışma olanakları bulunmaktadır. Kanunlarda belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Elektrik tesisatçılığı eğitimi,Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü dalında Mesleki Eğitim Merkezinin bulunduğu tüm illerde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
• En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
• 14 yaşını doldurmuş olmak
• Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
• Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Elektrik tesisatçılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Haftanın 1 günü okulda teorik, 5 günü ise işletmelerde pratik olarak meslek eğitimi verilmektedir.
Bu meslek dalında tüm mesleklerin çıraklık eğitimi programlarında ortak olarak okutulan Genel Bilgi derslerinin yanı sıra Teknik Resim, Meslek Resmi, Meslek Bilgisi ve Elektrik Bilgisi dersi verilmektedir.
Eğitim Süresince; Temel elektrik terimlerini, devre çeşitlerini ve temel elektrik kanunları ile ilgili teorik ve pratik olarak dersler verilmektedir. Çıraklara teorik olarak tesisatların yapımı, kullanılan gereçlerin özelliklerini, bağlantılarını, elektrik makinelerinin prensiplerini, elektrik kanunlarını, kumanda devrelerini, ölçü aletlerinin bağlantılarını, elektrik tesisat projelerinin çizimi ve okuması öğretilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
• Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
• Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
• Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
Elektrik tesisatçısı olarak ilk işe başlanıldığında asgari ücret üzerinden bir gelir elde edilmektedir. Bu kazançta, tecrübe arttıkça ve işteki pozisyonu, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-2,5 kat artış olabilmektedir.
Kendi işini kurduğunda asgari ücretin 4-5 katı gelir elde edebilmektedir

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir