Elektrik

  • Nedir?

ElektrikYüklü atomlar tarafından yapılan elektron akımı. Elektrik, aydınlatmadan ısıtmaya, elektrikle çalışan taşıtlardan, alet ve makinelere ve ayrıca elektronik donanımlara kadar gerekli olan özel bir enerji biçimidir.

Elektrik Akımının Etkileri

Elektrik akımının doğrudan ya da dolaylı olarak ısı, ışık ve manyetik etkisi vardır. Elektrik enerjisi ışık enerjisine çevrilerek aydınlatmada kullanılır. Ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren araçtır.

Elektrik akımının ışık etkisi şu şekilde olur: Ampullerin içerisinde, elektron geçişine fazla direnç gösteren teller bulunur. Elektrik akımı ampulün içindeki flâmandan geçerken ısı ve ışık enerjisine dönüşür. Bu şekilde ampuller çevreye ışık verir

Elektrik akımının ısı etkisi şu şekilde olur: Elektrik akımına direnç gösteren bir iletken ısınır. Bu ısınma, elektrik akımını meydana getiren akan elektronlarla, telin atomları arasındaki çarpışma sonucunda oluşur. Elektrik akımının ısı etkisinden yararlanarak elektrikli soba, elektrik ocağı, fırın, ütü gibi elektrikli araçlar yapılmıştır.

Elektrik akımının manyetik etkisi şu şekilde olur: İçinden akım geçen bir iletken telin çevresinde, iletkeni halkalar şeklinde saran, manyetik alan kuvvet çizgileri oluşur. Oluşan bu manyetik alan kuvvet çizgilerinin yönü, akımın yönüne bağlıdır. Akım geçen iletkenin oluşturduğu manyetik alandan yararlanarak, elektrik zili, telefon, telgraf, radyo gibi birçok araç yapılmıştır.

Elektrik akımının kimyasal etkisi şu şekilde olur: Asitli, bazlı ve tuzlu çözeltiler elektrik akımını iletir. Bu çözeltiler içerisine iki tane metal plâka batırılıp, pilin artı ve eksi kutuplarına plâkalar bağlanırsa, çözeltiler içerisindeki elektronların hareketiyle elektrik akımı oluşur. Çözelti içerisindeki artı yüklü iyonlar anota, eksi yüklü iyonlar katota doğru hareket eder. Böylece elektrik akımından yararlanarak bir bileşiği oluşturan elementler ayrıştırılmış olur. Bu işleme elektroliz denir. Metallerin başka bir metalle, örneğin, bakır, gümüş, altın ve plâtinle kaplanmasında ve akümülâtörden akım alınmasında, akımın kimyasal etkisinden yararlanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir