Endüstrileşme

  • Nedir?

EndüstrileşmeEndüstrinin gelişmesine bağlı olarak, ekonominin, teknolojinin ve toplumsal koşulların gelişmesine verilen ad. Endüstrinin gelişmesi bu yönleriyle ülke için olumludur. Ama bu aşamada endüstriden kaynaklanabilecek çevre tahribatına dikkat edilmelidir. Bu noktada çevreye saçılacak atıkların en az düzeyde olmasına, arıtma sistemlerinin kurulmasına, endüstri bölgelerinin plânlı bir biçimde gelişmesine dikkat edilmelidir. Çünkü birçok endüstri kuruluşundan kaynaklanan atıklar çevreye bırakıldığında bu atıklar hava, su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir