Erkek Terzisi

erkek terzisi

erkek terzisi

Müşterinin isteklerine göre; takım elbise, gömlek, palto, kostüm ve benzeri giyim eşyasını diken, değiştiren, onaran kişidir.

GÖREVLER
– Müşterinin beden ölçülerini alır,
– Müşterinin beğendiği modele ve alınan beden ölçüsüne göre bir kalıp çıkarır,
– Kalıbı kumaşın üzerine koyarak işaretler,
– Kumaşı keser, kesilen parçaları önce iğreti olarak (teğelle) birleştirir,
– Teğelli giysiyi müşteriye giydirerek isteğe ve bedene uyup uymadığına bakar,
– Gerekli değişiklikleri işaretler ve yeniden prova eder,
– Elbisenin tela ve vatkalarını yerleştirir,
– Son halini alan giysiye makine dikişi çeker,
– El dikişlerini yapar ve ütüler (ilik açar, düğme diker),
– Bazı hallerde bir süre giyilmiş giysilerin biçimini değiştirir, eskiyen yerlerini onarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Dikiş makinesi, terzi ütüsü, dikiş makası, dikiş masası (biçki), yaka yastığı, kol yastığı, ayaklı yastık, prova aynası, prova için paravan, ütü masası, makas, mezro, toplu iğne, ölçü defteri, yüksük, dikiş iğnesi ve makine iğnesi, çizgi taşı, gönye, riga, boy cetveli (1 metrelik).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Erkek terzisi olmak isteyen kimselerin;
– Görme keskinliğine,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine,
– El ve parmak becerisine sahip, gözünü-ellerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
– Düzenli, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Tasarım gücüne sahip olma ve yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran özelliklerdir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Erkek terzileri atölyelerde çalışırlar ve birinci derecede nesnelerle (kumaş, makine vb.) ilgilenirler. Çalışma ortamı kumaş ve iplik liflerinin oluşması yüzünden biraz kirli, ütü buharından dolayı nemlidir. Erkek terzisi eğer bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa, haftada 6 tam gün görev yapar. Erkek terziliği bağımsız çalışmaya olanak veren bir meslektir. Kişi bağımsız çalışıyorsa, çalışma saatlerini kendisi belirleyebilir.
Erkek terzileri çalışırken;
– Müşterilerle,
– Meslektaşlarıyla,
– İşverenlerle
– Kalfa ve çıraklarla iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Erkek terzileri, genellikle terzihanelerde, modaevlerinde, konfeksiyon atölyelerinde çalışabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler.
– Daha modern teknik ve makinelerle hazır giyim ve konfeksiyona ağırlık verilen ülkemizde ısmarlama elbiseye istek günden güne azalmakta olsa da ısmarlama elbiseye olan ihtiyaç nedeniyle varlığını devam ettiren bir meslektir. Özellikle kaliteli ürünler çıkartan terzilere olan talep devam etmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi .
– Anadolu kız Meslek/Anadolu meslek liseleri, kız meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon”alanı” Erkek terziliği dalında, 2005-2006 yılından itibaren, MEGEP Projesi kapsamında “Giyim Üretim Teknolojisi” alanı Erkek terziliği dalında eğitim verilmektedir.
– Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde, pratik kız sanat okullarında,
– Yeterli sayıda müracaat olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liseleri “Tekstil Konfeksiyon” alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğrenim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,
– Kız Meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon” alanına girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Pratik Kız Sanat okullarında öğrenim görmek için ilköğretim çağı dışında olmak, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde öğrenim görmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Erkek terziliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Eğitimde öğrenciler haftanın 1 günü okulda teorik, 5 günü işyerlerinde pratik eğitim görerek mesleği öğrenebilirler Eğitim dönemi içerisinde Mesleki Resim, Kalıp Hazırlama ve Model Geliştirme Teknikleri ve Meslek Bilgisi dersleri verilir.
Anadolu Kız Meslek/Anadolu meslek Liselerinde eğitim süresi bir yıl yabancı dil olmak üzere 4 yıldır.
Kız Meslek Liseleri/meslek liseleri ile çok programlı liselerde 3 4 yıl,
Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde ise 2 yıldır.
Anadolu Meslek /Anadolu kız meslek liseleri,kız meslek/meslek liseleri ile çok programlı liselerin “Tekstil Konfeksiyon” alanında öğrenim gören öğrenciler, genel kültür derslerinin yanısıra temel sanat eğitimi, bilgisayar, araştırma teknikleri, girişimcilik, insan ilşkileri ve iletişim, kalite kontrol, tekstil bilgisi, üretim planlaması, temel tasarım bilgisi, uygulama teknikleri, kalıp ve tasarımları, tasarım ve uygulamalar gibi meslek dersleri okutulmaktadır.
Anadolu kız Meslek/Anadolu meslek liseleri ve kız meslek/meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı yasaya göre 11.sınıfta 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda beceri eğitimi yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar çıraklık eğitim merkezlerinde 40 saatlik teorik bir eğitim programından sonra usta öğretici unvanını alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Meslek liselerinin “Tekstil Konfeksiyon” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca meslek liselerinin “Tekstil Konfeksiyon” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Tekstil Konfeksiyon” alanından mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle, öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek liselerinde işletmelerde beceri eğitimi ve mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık eğitimi gören öğrencilere eğitimleri süresince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.

Meslek hayatına atıldıktan sonra kazanç parça başına ücrettir. Alınan siparişe göre ücret düzeyinde değişmeler olmaktadır. Özellikle piyasada tutunan terzilerin oldukça fazla gelir elde ettiği bilinmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir