Gorgoda Nedir? Kimdir?

Acil durum planı
Patlama için acil durum müdahale yöntemi

Patlama anından hemen sonra en yakındaki acil durum düğmesine basılmalıdır. İtfaiye ve diğer acil durum servisleri aranarak patlama ve yaralılar hakkında bilgi verilmelidir. Acil durum ekiplerinin talimatları çerçevesinde gösterilen doğrultuda acil çıkıştan çıkarak güvenli yere gidilmelidir. Burada yapılacak sayıma dâhil olunmalıdır. Acil durum ekiplerinden belirlenen personel, işyerinin doğalgazını, elektriğini kesmelidir. Patlayıcı kimyasalların tehlike teşkil edip […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Yangın İçin Acil Durum Müdahale Yöntemi

Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır. 112 nolu telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğruşekilde, mümkünse yangının cinsi ile birlikte (bina, benzin, ahşap, araç vb.)bildirilmelidir. İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkanlardanyararlanılmalıdır. Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Bunlar yapılırken kendimiz ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işveren tarafından acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi gerekmektedir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te de belirtildiği üzere işyerinde herhangi bir acil durum […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirlerin Belirlenmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11 inci maddesi uyarınca; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumların önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumların belirlenmesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ

Acil durum planı hazırlanırken öncelikle işyeri için muhtemel acil durumların belirlenmesi gerekmektedir. Bu acil durumlar belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. Risk değerlendirmesi sonuçları: Acil durum planı, risk değerlendirmesinin bir çıktısıdır. Risk değerlendirmesiyle işyeri için olası tehlike ve riskler belirlenip kontrol önlemleri değerlendirildikten sonra, işyerini büyük maddi manevi kayıplara uğratacak, toplu ölümlere yol açacak, acil müdahale, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Acil Durum Planı Hazırlanması Aşamaları

Acil Durum Planı Hazırlanması Aşamaları: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca acil durum planı hazırlarken izlenmesi gereken aşamalar aşağıda belirtilmiştir: Acil durumların belirlenmesi, Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, Dokümantasyon, Tatbikat, Acil durum planının yenilenmesi.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Acil Durum Yönetimi

ACİL DURUM YÖNETİMİ: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, İSG faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır. İşyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin altında olmazsa olmazlardan biri de acil durum başlığıdır. Acil durum yönetimi, dört aşamadan oluşan ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Acil Durum Planı

ACİL DURUM PLANI. AFAD tarafından hazırlanan Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğünde acil durum planlaması tanımı, “insanın canı ve malıyla diğer faaliyetlerinin, olağan dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlerin, olaylar olmadan önce planlaması ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren tüm faaliyetler” olarak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Acil Durum

Acil Durum, 18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan tanıma göre acil durum, toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade etmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021