Gorgoda Nedir? Kimdir?

Ağaç işleri

Karışık Kyanize Metodu

Bu metod  1. Dünya Savaşında ortaya çıkan civa klorürün temini güçlüğü ve pahalılığı nedeniyle civadan tasarruf amacıyla ortaya çıkmıştır. Başlangıçta % 0.2 civa  klorür ve  %0.8  sodyum flörür kullanılmış ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kyanize Yöntemi

Bu metod 1832 yılında İngiliz Kimyageri J.H. Kyan tarafından bulunmuştur. Metodda %0.66 lık civa klorür (Hgc12) çözeltisi kullanılmaktadır. Ağırlık olarak bir kısım civa klorüre 150 kısım su ilave edilerek çözelti […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Uzun Süreli Batırma Yöntemi

Bu yöntemde ağaç malzeme büyük boyutlu havuz veya kazanlarda ve özel bastırma tertibatı ile tamamen emprenye maddesi içerisinde olmak üzere 2 gün ile 2 haftalık sürelerle batırılması ile uygulanır. Bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Batırma Yöntemi

Bu metodda batırma süresi en az 30 dakika ile birkaç saat arasında değişmektedir. Bu yöntemle çam gibi iyi emprenye olabilen türlerden 2-8 mm lik bir nüfuz derinliği sağlayarak hafif bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Daldırma Metodu

Bu metodda dış kabuğu ve soymuk tabakası soyulmuş ağaç malzeme emprenye maddesi çözeltisi çerisine bir kaç saniyeden bir kaç dakikaya kadar kısa bir zamanda batırılıp çıkarılması şeklinde uygulanır. Çoğu zaman […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Emprenye Maddesini Fırça İle Sürme Veya Püskürtme

Ağaç malzemenin yüzeyine renk değişimi yapan veya çürüme etkisi gösteren bitkisel odun zararlarına karşı koruyucu etkiye sahip emprenye modellerinin fırça ile sürülmesi veya püskürtülmesi en basit bir yöntemdir. Bununla yalnızca […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Ülkemizde Emprenye Endüstrisi ve Gelişimi

Ülkemizde emperye endüstrisi ile ilgili ilk tesis, 1915 yılında Denizli Kaklık’ta Devlet Demiryollarını emprenyeli travers kullanımına yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Başlangıç tesis de yılda 20.000 m3 travers ve tel direği […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Emprenyenin Önemi Ve Tarihçesi

Her hangi bir koruyucu işlem görmemiş doğal haldeki ağaç malzemenin kullanım yerinde mantarlar ve böcekler tarafından tahrip edilerek çürütülmesi sonucu her yıl büyük maddi kayıplar söz konusu olmaktadır. Çünkü organik […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Tornalama Yöntemleri

Torna kaleminin iş parçasına göre pozisyonu ve etkisi yönünden, iki değişik yöntemle tornalama yapılır: a) Kesme yöntemi Uygulama beceri ve tecrübe gerektiren bu yöntemde, torna kaleminin ağzı, iş parçası yüzeyinden, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Selülozik Vernik

Selülozik Vernik; verniğin katman yapan gereci, nitroselüloz, reçineler ve yumuşatıcılardan oluşur. Yüzeye sürülen verniğin % 25- % 35 bölümü katman haline gelir. Diğer % 65- % 75’lik eritici inceltici bölümü […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Gorgoda © 2021