Gorgoda Nedir? Kimdir?

Akımlar

İdeoloji

Siyasal ve toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir sosyal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, estetik düşünceler bütünü. Sosyal bilimlerde sıkça kullanılan ideoloji […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kübizm

1907-1914 yılları arasında Fransa’da İspanyol asıllı sanatçı Pablo Picasso (1881-1973) ile Fransız George Brague’in (1882-1963) önderliğinde gelişen sanat akımı. Resimlerde geometrik biçimler esas alındığı için kübizm adıyla anılır. Empresyonizme bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021