Gorgoda Nedir? Kimdir?

Akımlar
İdeoloji

Siyasal ve toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir sosyal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, estetik düşünceler bütünü. Sosyal bilimlerde sıkça kullanılan ideoloji sözcüğü, İlk kez 1796’da Fransız filozof A.L.C. Destutt de Tracy tarafından kullanıldı. Destutt, ideoloji sözcüğünü fikirleri, düşünceleri inceleyen bilim olarak kullanırken daha sonraki dönemlerde dünyaya, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kübizm

1907-1914 yılları arasında Fransa’da İspanyol asıllı sanatçı Pablo Picasso (1881-1973) ile Fransız George Brague’in (1882-1963) önderliğinde gelişen sanat akımı. Resimlerde geometrik biçimler esas alındığı için kübizm adıyla anılır. Empresyonizme bir tepki olarak doğmuştur. Kübistler, resimde renk ve ışınların doğadaki parıltılarını değil, eşyaların geometrik yapısına önem vermişlerdir. Kübizme yön veren ilke, üçüncü boyutun tuval üstüne, perspektifin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021