Tagged: Antlaşmalar

Küçük Kaynarca Antlaşması

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşının sonunda imzalanan ve Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki denetimine son veren antlaşma. Sultan I. Abdülhamit, Osmanlı-Rus savaşının kötü şekilde devam ettiği bir dönemde tahta geçti. Ruslara karşı koyamayan Osmanlı Devleti, 21 Temmuz 1774...

Karlofça Antlaşması (1699)

Osmanlı Devleti ile Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya arasında 1699 yılında imzalanan antlaşma. Sultan II. Mustafa zamanında Avusturya üzerine üç büyük sefer düzenlendi. 1697 yılındaki üçüncü seferde Osmanlı ordusu Zenta denilen yerde yenilgiye uğradı....

Lozan Barış Antlaşması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı arasında imzalanan barış antlaşması. TBMM, Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra Lozan’da yapılacak olan barış konferansının hazırlıklarına başladı. İtilâf Devletleri,...