Gorgoda Nedir? Kimdir?

Balıklar
Yılan Balığı

Yeryüzünün dört bir yanma dağılmış tatlı sularda, yılanı andıran görünüşleriyle dikkat çeken balıklar yaşar. Adlarını da bu görünüşlerinden alan yılanbalıkları yanlara doğru dalgalandırdıkları gövdelerinin suyu itme kuvvetinden yararlanarak yüzerler. Pulları çok küçük ve derilerine gömülü, birbirleriyle kaynaşmış sırt, kuyruk ve anüs yüzgeçleri şerit biçimindedir. Tür sayısı 10’u aşmakla birlikte Avrupa, Kuzey Afrika ve Anadolu’da yaşayan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Yunus

Yunuslar dişli balinalar grubundan memeli hayvanlardır. Bütün memeliler gibi sıcakkanlıdırlar. Havanın oksijeniyle solunum yapar, doğurarak ürer ve yavrularını sütleriyle beslerler. Yunusların, çoğu 3 metreden kısa 40’ı aşkın türü vardır. Büyük bölümü denizlerde, öbürleri ırmaklarda yaşar. Ağızlan keskin dişlerle donanmıştır. Temel besinlerini balıklar oluşturur. Aynca kabuklu deniz hayvanlarını da yerler. Genellikle yunusların üst bölümleri siyah, alt […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Zargana Balığı

Zarganalar ılıman ve tropik bölgelerdeki deniz kıyılarında yaşayan 60’a yakın balık türünden oluşur. Zıpkını andıran gövdeleri gibi çeneleri de ince uzundur. Sırt yüzgeci geride ve anüs yüzgeciyle aynı hizada yer alır. Gözleri iriliğiyle dikkat çeker. Parlak gümüşsü gövdeleri çok ince ve kolayca dökülebilen pullarla örtülmüş, çeneleri küçük ve keskin dişlerle donanmıştır. Sürü halinde dolaşan küçük […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Japon Balığı

Havuz balığı olarak da bilinir. Cyprinidae familyasından, Asya kökenli, havuz ve akvaryumlarda yetiştirilen süs balığı. Havuz balığı adı, genelde dayanıklı ve doğal görünüşüne daha yakın olan türleri için kullanılır. Japon balığı adıysa, akvaryum koşullarında yaşayabilen, çok çeşitli renk ve biçime sahip olan türler için kullanılır. Havuz balığının doğal renkleri yeşilimsi kahverengi ya da gridir. Ancak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Köpek Balığı

Gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı. Sıcak ve ılık denizlerin hemen hepsinde yaşarlar. Yaklaşık 150 kadar köpek balığı türü vardır. Genel olarak yırtıcı hayvanlardır; sürü hâlinde gezen küçük balıklarla beslenirler. Boyları türlerine göre 80 cm ile 10 m arasında değişebilir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kefal

Perciformes takımından, Mugilidae familyasını oluşturan yüz kadar balık türünün ortak adı. Tuzlu ve tatlı sularda yaşayan farklı türleri vardır. Orta büyüklükte, 30-90 cm boyunda, çok pullu, küt başlı, gümüşi renginde, beyaz etli dolgun bir balıktır. Sürüler hâlinde yaşar. Sıkça girdikleri sığ kıyı bölgelerinde, kumu ya da çamuru eşeleyerek mikroorganizmalarla ve bitkilerle beslenirler. Ticari olarak değerli […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Levrek

Perciformes takımının Moronidae familyasını oluşturan 12 kadar balık türünün ortak adı. Bazıları denizle bağlantılı acı ve tatlı sulara girse de, genelde ılık ve tropik denizlerin sığ kesimlerinde yaşarlar. Bedenleri iğ biçimli ve yanlardan hafifçe basıktır; pulları oldukça iri ve deriye iyice yapışıktır. Çoğunlukla yanları beyaz, alt bölümleri gümüş renginde ve alttaki yüzgeçleri sarımsı olur. Türkiye’yi […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lepistes

Poeciliidae familyasından çok renkli bir tatlı su balığı. Gupi ya da Gök Kuşağı Balığı olarak da bilinir. Familyanın öteki üyeleri gibi doğurarak çoğalan lepistes, bakımının kolay olması, hareketliliği, dayanıklılığı ve üreme yeteneğinin yüksek olması nedeniyle, akvaryumlarda yaygın olarak yetiştirilir. Lepisteslerin erkeği dişisinden çok daha renklidir ve boyları 4 cm’yi geçmez. Lepisteslerin farklı renk ve fiziksel […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lapina

Lâpinagillerden, sıcak denizlerin sığ sularında yaşayan bir balık türü. Uzunlukları genel olarak 15-35 cm olan lâpinalardan Asya kıyılarında yaşayan bir türü olan dev lâpinada (Cheilinus undulatus)nın boyu 2,5 m’ye kadar ulaşabilir. Kırmızı benekli, mavi ya da yeşil renklerde olan lâpinaların, yanlarında az basık uzun gövdeleri ve iri pulları vardır. Sırt ve anüs yüzgeçleri uzun ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Mürekkep Balığı

Yumuşakçalar (Mollusca) şubesinin, kafadan bacaklılar (Cephalopoda) sınıfının bazı takımlarındaki türlere verilen genel ad. Ağzının etrafında, üzerinde vantuzlar bulunan 8 ya da 10 koldan oluşmuş bir çelenk vardır. Kolların iç taraflarında vantuzlar ya da çengeller vardır. Solungaç ve böbrekler bir çifttir. Çoğu mürekkep bezi bulundurur. Beden çıplaktır. Kabuk körelmiştir ve içte yer alır ya da hiç […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Sonraki sayfa »
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021