Tagged: Belirli gün ve haftalar

Orman Haftası

Orman Haftası

Dünyanın en önemli doğal kaynakları olan ormanlara gereken önemin verilmediğini gören Avrupa Tarım Federasyonu (CEA), kuzey yarım kürede 21 Martı ormancılık günü olarak kabul etmiştir. Mart ayının üçüncü haftası (21-26 Mart) da orman haftası...

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

Atatürk, ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için, eğitim ve öğretimin yaygınlaşması gerektiği inancındaydı. Bunun için 1928 yılında Arap harflerini kaldırıp, yerine bugün kullandığımız Lâtin harflerinin kabulünü istedi. Halk, yeni harfleri kısa sürede öğrendi. Okul...

Standartlar Haftası

Standartlar Haftası

Her yılın ekim ayının üçüncü haftası standartlar haftası olarak ilân edilmiştir. Üreticiler, ürünleri için, Türk Standartlar Enstitüsünden uygunluk belgesi alırlar. Bu haftada, üzerinde TSE damgası bulunan ürünler kullanmamız gerektiği belirtilir. Çünkü bu ürünlerin ölçüleri...