Bilim dalları

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

  • Nedir?

Her bilim dalı, çalışmaları sırasında başka bilim dallarının verilerine ve yöntemlerine ihtiyaç duyar. Örneğin tıp bilimi, hastalıkların teşhis ve tedavisinde çok çeşitli bilim dallarından yararlanır. Nükleer tedavide fizikten; kandaki şeker, yağ, asit gibi maddelerin tahlil edilmesinde kimyadan; hücre veya dokuların… Daha fazlasını oku »Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarih ve Tarihin Konusu

Tarih ve Tarihin Konusu

  • Nedir?

Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı olarak, nesnel biçimde inceleyip açıklayan bir bilim dalıdır. Tanımından da anlaşılacağı üzere tarihin konusu insandır. Tarih insanın her türlü düşünüşünü, bu düşünüşlerin eseri olan faaliyetlerini… Daha fazlasını oku »Tarih ve Tarihin Konusu

Astronominin Alt Dalları

Astronominin Alt Dalları

  • Nedir?

Astronomi her bilim ile ilgilidir. Astronomi verilerinin değerlendirilmesi sırasında matematik, fizik, kimya ve biyolojiden; gözlemevlerinin yerlerinin tespit edilmesi sırasında da coğrafya ve meteoroloji bilimlerinden yararlanılır. Astronomideki gelişmeler sonucu roket, uydu, uzay gemisi ve uzay seyahati çalışmaları hız kazanmıştır. Ülkeler bilim,… Daha fazlasını oku »Astronominin Alt Dalları

Astronominin doğuşu

Astronominin Doğuşu

  • Nedir?

İlk çağlarda günlük yaşam bugünkü kadar karmaşık değildi. Atmosfer daha temiz, açık ve gözlem yapmaya uygundu. İnsanlar gökyüzü ile daha çok ilgilenebiliyordu. İlgilerini çeken her şeyi kayalara işlemişlerdi. Bunlardan bazıları günümüze ulaşabilmiştir. Astronominin gelişimi tarım çalışmaları ile başlamıştır. Tarım, mevsimlerin… Daha fazlasını oku »Astronominin Doğuşu

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

  • Nedir?

Sanat tarihi çalışmalarında birçok sosyal bilim dalının verilerinden yararlanılır. Söz konusu bilim dalları şunlardır: Tarih: İnsan topluluklarının yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde kanıtlara dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumları etkileyen tarihsel olaylar sanat eserlerini de etkiler.… Daha fazlasını oku »Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Zooloji

Biyolojinin hayvanları inceleyen dalıdır ve bu alanda çalışan bilim adamlarına zoolog denir. Zoologlar hayvanlann vücut yapısını, davranışlarını, gelişmelerini, üremelerini ve canlı cansız çevreyle olan ilişkilerini araştırırlar. Hayvanların bilimsel adları için temel alınan dil Latince’dir. Bu adlar alışık olmayanlara çok uzun… Daha fazlasını oku »Zooloji

Etnoloji

  • Nedir?

Toplum yapısının temel özelliklerini, insanların ırklara ayrılışını, bunların kökenlerini, oluşumunu, aralarındaki bağlantıları ve niteliklerini inceleyip karşılaştıran, sınıflayan bilim, budun bilimi. Etnografyayla arasındaki ayrım zamanla ortadan kalkmakta ve genellikle kuramsal bir fark olarak düşünülmektedir. Bu terim daha çok kıt’a Avrupası’nda yaygın… Daha fazlasını oku »Etnoloji

Etnografya

  • Nedir?

Belli bir insan topluluğunu karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran ve betimlemeyi amaçlayan bilim dalı. Etnografyada yapılan çalışmaların çok büyük bir bölümü saha araştırmalarına dayanır. Konu olarak ele alınan, incelenen toplumun günlük yaşamıyla kültürünün içinde yer almayı gerektirir. Çağdaş antropologlar, etnografyanın… Daha fazlasını oku »Etnografya

Ekoloji

  • Nedir?

Organizmaların yaşamlarını, birbirleriyle ve içinde bulundukları ortamla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı; çevre bilimi. Doğal olarak insan da bu bilim dalının konularından birini oluşturur. Özellikle çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra ekolojinin inceleme ve araştırma konuları genişlemiştir. Ekoloji insanlığın ve doğal… Daha fazlasını oku »Ekoloji

Fizik

Madde, enerji ve bunların karşılıklı etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. En eski bilim dallarından biri olan fizik, madde, enerji, atom ve moleküller, ısı, ışık, elektrik, mekanik, manyetizma, kütle çekim kuvveti ve doğal kuvvetlerin rol oynadığı bütün olayları inceler. Fizik, gözlenebilir evrenin… Daha fazlasını oku »Fizik