Gorgoda Nedir? Kimdir?

Bilimsel terimler
Etnoloji

Toplum yapısının temel özelliklerini, insanların ırklara ayrılışını, bunların kökenlerini, oluşumunu, aralarındaki bağlantıları ve niteliklerini inceleyip karşılaştıran, sınıflayan bilim, budun bilimi. Etnografyayla arasındaki ayrım zamanla ortadan kalkmakta ve genellikle kuramsal bir fark olarak düşünülmektedir. Bu terim daha çok kıt’a Avrupası’nda yaygın olarak kullanılır. İngilizler bu terim yerine toplumsal antropoloji, Amerikalılar da kültürel antropoloji terimlerini kullanırlar.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Enerji

Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce “enerji” denir. Akan suda, hareket eden bir cisimde, bir makinede ya da insanda her an bir iş meydana getirme gücü olduğuna göre, bunlarda enerji var demektir. Hareket gibi enerji de Fizik biliminin en önemli unsurlarından biridir. Enerji, kimya enerjisi ya da fizik enerjisi şeklinde olabilir. Bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Enerjetik Ve Biyoenerjetik

Enerji bilimi olan enerjetiğin temel dalı olan termodinamik ısı, sıcaklık, iş enerji dönüşümleri ve türleri arasındaki ilişkileri, bu arada meydana gelen yan olayları inceler. Fiziğin bir anadalı olan termodinamiğin fiziksel özellikler ile enerji arasındaki ilişkiler de konusudur. Kimyasal termodinamik ise fiziksel özellik değişimleri yanında meydana gelen kimyasal dönüşüm ve değişimleri inceler. Termodinamik olgu ve olayları […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Element

Kimyasal bir çözümlemeyle ayrıştırılamayan madde. Elementler aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir. Elementler doğada katı, sıvı ve gaz hâlde bulunur. Bütün maddeler elementlerden oluşur. Bunların bazıları saf elementtir; bazıları da birkaç elementin bir araya gelerek oluşturduğu bileşiklerdir. Elementleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre metaller ve ametaller olarak sınıflandırmak olasıdır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Elektroliz

Kimyasal bileşikleri daha basit bileşiklere ya da elementlere elektrikle ayrıştırma yöntemi. Örneğin, su elektroliz yöntemiyle kendini oluşturan hidrojen ve oksijene ayrışır. Bir çözeltinin elektrik akımını iletebilmesi için çözeltideki artı (+) elektrik yüklü ve eksi (-) elektrik yüklü iyonların hareketi gerekir. Suda çözünmüş bakır sülfat dolu bir kaba, iki bakır plâka daldırılıp plâkalar bir pilin kutuplarına […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kronoloji

Tarihsel olayların zamanını konu alan bilim dalı, zaman bilimi. Tarihi olayların tarih ve sıralanışını inceler, bu açıdan tarih biliminin yardımcı bilimlerinden biri olma özelliğini taşır. Zamanı bölümlere ayırma gereksinimi tarımsal üretimle ilgilidir; kronolijinin çıkış temeli, eski çağ insanının soğuk ve sıcak mevsimleri ve ekim zamanını belirleme gereksinimine dayanır. Bilimsel kronoloji yöntemleri, olayları tarihteki sıralarına uygun […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kazı Bilimi

Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma anıtları özellikle tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim dalı, arkeoloji. Dünyada arkeolojinin bir bilim dalı olarak benimsenmesi, ilk kez 1763 yılında, Göttingen’de Christian Gottlob Heyne’nin kurduğu “Klâsik Filoloji” kürsüsüyle başlamıştır. Klâsik arkeolojinin kuruluşuysa, 18. yüzyılda Winckelmann tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bilim dalı, kuruluşundan itibaren Yunan ve Roma uygarlığını incelemiştir. Heinrich […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


İnsan Sesi

Başta insan olmak üzere bütün omurgalılar ağız, akciğerler ve ses tellerini kullanarak ses çıkarır. İnsanın sesi konuşmasına, şarkı söylemesine, mırıldanmasına, bağırmasına olanak verir. İnsan sesinin oluşması için önce akciğerlerden gelen hava soluk borusuna dolar ve buradan dışarı çıkar. Soluk borusunun üst bölümünde gırtlak yer alır. Gırtlakta ses telleri bulunur. Sert lifleri andıran ses telleri tıpkı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Bilim Tarihi Kronolojisi

M.Ö. Önemli Tarihler M.Ö.4241 Olayların kesin olarak tarihlendiği ilk yıl. Bunu olanaklı kılan Mısır takvimi olmuştur M.Ö. c. 2630 İmhotep, Mısır Firavunu Coser’e hekimbaşı olur. M.Ö. c. 1000 Çinlilerin gökbilim alanında bildikleriyle ilgili ilk kayıtlar. M.Ö. c. 700 Eski bir Hint tıp metni olan Ayurueda’nın ilk derlenişi. MÖ. c. 600 Miletoslu Thales, doğada olup bitenler […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sibernetik

Makina ve canlılarda, kontrol ve haberleşmenin şartlarını ve kânunlarını tespit eden bir ilim dalı. Yaşayan organizmalarla ve makinalarda kontrol ve haberleşme ile alâkalı ilimlerin karmaşıklığını ifâde etmek için kullanılmıştır. Kökü, eski Yunanca “Kubernetes” ve Lâtince “Gobernare”den gelmektedir. Her iki kelime de “sevk ve idâre” anlamına gelir. İlk defâ Amerikalı ilim adamı Norbert Wiener (1948) tarafından […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sonraki sayfa »
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021