Gorgoda Nedir? Kimdir?

Biyoloji

Boşaltım Sistemi

Canlılar hayatsal faaliyetlerini yürütebilmek için dışarıdan besin alırlar. Bu besinleri enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak kullanırlar. Besin içeriklerinin hayatsal faaliyetlerde kullanılmasından sonra kalan su, madensel tuzlar, CO2, amonyak, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


SAÇ VE YAPISI

Saçların ana işlevi vücudun en duyarlı bölgelerinden olan başı sıcak, soğuk ve fiziki darbeler gibi dış etkilerden korumakla birlikte, insanın dış görünüşünü etkilemesidir. Saç papilla adı verilen oluşma ve gelişme […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Vücuttaki Sistemler

1) Hareket Sistemi; İrili ufaklı toplam 206 kemik ile bunlar arasındaki eklemler iskeleti oluştururlar. İskeletin başlıca görevleri şunlardır. a) Organları korumak ve dayanak olmak,b) Kaslar ve eklemlerin yardımıyla vücudun hareketini […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Vücuttaki Dokular ve Çeşitleri

VÜCUTTAKİ DOKULARİnsan organizmasında aynı işlevi gören hücre topluluklarına doku denir. Dokular doğum öncesi yaşam döneminde oluşmaya başlarlar ve erişkinlikte son biçimlerini alırlar. DOKU ÇEŞİTLERİ1) Epitel Doku; Epitel doku hücrelerine epitel […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Anatomi, Fizyoloji ve Hücre Yapısı

Anatomi: İnsan vücut yapısını gözle görülebilecek düzeyde inceleyen bilim dalına anatomi denir.Fizyoloji: Vücut yapısını oluşturan organ ya da oluşumların işlevlerini ve bu işlevler için vücutta geçen olayları inceleyen bilim dalına […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Adlandırılmış ve sınıflandırılmış türler

Yaşayan dünyanın keşfinin tamamlanmasına daha uzun zaman var. Araştırmacılar günümüze kadar 1.5 milyona yakın hayvan türünün sayımını yaptılar. Bu sayının 4 milyona ulaşabileceğini, hatta 20 milyon olabileceğini kabul ediyorlar. Türler, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Hücre İlk Canlı Varlık

3.8 milyar yıl önce ilk yaşam belirtileri suyun içinde görülmeye başladı. Kimyasal tepkiler mineral dünyasını canlı bir dünyaya dönüştürdü. Tekhücreli canlılar ortaya çıktı. Çok uzun zaman sonra, günümüzden 420 ile […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Virüs ve Virüs Hastalıkları

Virüsler bilinen en küçük canlılardır. 1 ya da 2 milyon virüs yan yana dizildiğinde toplam uzunlukları ancak 1 santimetreyi bulur. Varlıkları 19. yüzyılın sonlarında kanıtlanan bu mikroorganizmaların canlıların sınıflandırmasındaki yeri, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Fotosentez

Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, yeşil bitkiler ve bazı canlılarca alınıp kullanılması. Fotosentez yeteneği, bazı bakterilere, mavi-yeşil alglere ve özellikle yeşil bitkilere özgüdür. Bitki bu enerjiden yararlanarak büyümesini […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Fitoplankton

Fotosentez yapan, çoğunluğu bir hücreli sucul organizmalar, bitkisel plânktonlar da denir. Fitoplânktonun başlıca bitki grupları mavi-yeşil algler, diyatomeler, esmer algler ve kırmızı alglerdir. Toprağa bağlı olan kara bitkileri gibi, fitoplânkton […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021