Gorgoda Nedir? Kimdir?

Biyoloji

Küf

Mantarların organik maddeler üzerinde çoğaldıktan sonra oluşturduğu ince, pamuksu ve renkli tabaka. Uygun nem ve sıcaklık koşulları çok çabuk gelişmelerini sağlar. Küf mantarlarının bir bölümü mikropların çoğalmasını önleyen antibiyotikler çıkarabileceği […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kromozomlar

Hücre çekirdeğinde bulunan, DNA ve proteinden oluşan, kalıtım bilgisini taşıyan, her canlıda şekli ve sayısı sabit olan yapılara verilen ad. Yaşamın sürekliliği kromozomların devamlılığına bağlıdır. Kromozomlar, ancak bölünmekte olan bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kommensalizm

Tek taraflı yararlanma olarak da geçer. Bu yararlanma ya başka bir türün artık maddelerinden yararlanma biçiminde olur ya da bedenine zarar vermeden çeşitli amaçlar için kullanma biçiminde olur. Örnek olarak, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kaval Kemiği

Baldırda olan iki kemikten dışta ve kalın olanı. Tibia adıyla da bilinir. İnsanlarda kaval kemiğinin üst ucu, uyluk kemiğinin alt ucundaki yumrularla eklemleşen, tepesi düz iki yumrudan oluşur. Dizkapağı bağı, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Katabolizma

Canlı hücrelerde büyük moleküllerin parçalanmasıyla sonuçlanan ve çeşitli enzimlerle katalizlenen tepkimeler dizisi. Katabolizma sırasında serbest kalan kimyasal enerjinin bir bölümü yüksek enerjili bileşikler (ATP) olarak saklanır. Bedende enerji ilk evrede […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kas Sistemi

Kaslar kasılabilen, dolayısıyla da hareketleri sağlama özelliği olan yapılardır. Vücuda desteklik eder, hareketi sağlar, vücut ısısını meydana getirir. Ayrıca iç organları bağlar ve onları askıda tutar. Çeşitli organizmalarda farklı kas […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Karbonhidratlar

Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik bileşiklere verilen genel ad. Doğada çok bol bulunan karbon hidratları, hayvanların büyük bir bölümü enerji sağlamak için kullanır. Karbonhidratlar temel besin maddelerindendir. Az oranda […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Karaciğer

Omurgalılarda sindirime yardım eden bir madde (safra) salgılayan ve glikojen depolayan organ. Vücudun en büyük organı olup ağırlığı 2 kg kadardır. Bağırsaktan gelen kanın hepsi ilk olarak karaciğerden geçer. Orada […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lizozom

İçinde moleküllerin yıkımında görev alan enzimlerin (hidrolazlar, proteazlar, lipazlar ve fosfatazlar) yer aldığı bir hücre organeli. Bu enzimler protein, polisakkarit ve çekirdek asitlerinin parçalanmasında görev alırlar. Lizozomların 40’tan fazla enzim […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Mutasyon

Canlıların kalıtsal materyalinde meydana gelen değişiklik ve bu nedenle canlının yapısında görülen değişim. Mutasyonlar DNA dizilerinde kendiliğinden ya da ışın, kimyasal maddeler gibi mutajen maddeler nedeniyle meydana gelebilir. Mutasyon eğer […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Gorgoda © 2021