Gorgoda Nedir? Kimdir?

Biyoloji

Mitoz Bölünme

Ökaryot hücrelerin tipik çekirdek bölünmesi. Kopyalanarak sayısı iki katına çıkmış olan kromozomlar, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerini geçirir. Daha sonra bölünerek diploit (2n) sayıda kromozom kapsayan iki eş (aynı) […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Mitokondri

Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunan bir organel. Bir zarla sitoplâzmadan ayrılmıştır. Şekli ovalden çubuğa kadar değişir. Sayıları hücre başına birkaç taneden 2500’e (karaciğer hücresinde) kadar çıkar. Bakteri ve yeşil […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Metabolizma

Canlılarda büyüme, gelişme ve çoğalma için gerekli hücresel olayları kapsayan, hücreyle dış ortam arasındaki madde ve enerji alış verişini düzenleyen ve besin maddelerinin enerji elde etmek üzere kullanılmasını sağlayan kimyasal […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Omurga

Şekilleri birbirinden farklı olan ve omur adı verilen küçük kemiklerden oluşmuştur. Sütun şeklinde oluşan bu yapıya omurga denir. Omurga, vücudun “S” şeklinde hareket etmesine izin verir ve birçok kasın bağlanması […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Protoplazma

Çekirdek ve sitoplâzmadan oluşan, saydam ve canlı hücrenin metabolizma olaylarının oluştuğu yer. Protoplâzma terimi ilk kez 1835’te canlılarda tüm yaşam süreçlerinden sorumlu olan temel madde anlamında kullanıldı. Günümüzde protoplâzma terimi […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Protein

Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögelerinden oluşan karmaşık yapılı doğal madde. Proteinler, canlı vücudunun en önemli yapı maddeleridir. Vücudun büyüyüp gelişmesini ve kendini onarmasını sağlarlar. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Prokaryot

Kalıtsal materyali bir zarla çevrili çekirdek içinde olmayan hücre. Mavi-yeşil algler ve bakteriler prokaryot hücreye sahip canlılardır. Prokaryot hücreye sahip canlılarda çekirdek zarı, belirgin kromozom ve ökaryotik hücrelerin bileşenlerinden çoğu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Stoma

Yüksek bitkilerin atmosferle temasta olan dış yüzeyleri, hücre arası boşlukları olmayan epidermis dokusuyla örtülüdür. Bitkilerde, dış ortamdaki gazlarla, bitkinin fizyolojik faaliyeti sonunda oluşan ve epidermis altındaki hücre arası boşluklarda biriken […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Stafilokok

Micrococcaceae familyasından küre biçimli bakteri cinsi. İrinli çıbanların oluşmasına ve impetigo gibi iltihaplı deri hastalıklarına yol açar. İnsan için önemli olan stafilokoklardan bazıları yara enfeksiyonları, çıbanlar ve diğer deri enfeksiyonlarıyla […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Spor (Biyolojik Terim)

Bitkilerin ya da bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan ve yaşamın sürekliliğini sağlayan üreme yeteneğindeki hücrelere verilen ad. Sporla üreyen bitkiler, bitkilerin ilkel bölümünü oluştururlar. Bunlara çiçeksiz bitkiler denir. Bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Gorgoda © 2021